אאא

אלפי לומדי "אחוות תורה" התכנסו ביום חמישי שעבר בבנייני האומה בירושלים, לרגל ועידת ההוקרה "ששמת חלקנו" שנערכה לכבודם, במעמד גדולי ישראל וראשי ישיבות מכל החוגים והעדות, דיינים ומורי הוראה, אדמו"רים, רבני ערים ורבני קהילות חשובים, שהגיעו להוקיר את לומדי "אחוות תורה".

אלפי הלומדים הגיעו בשעה היעודה לבנייני האומה, התכבדו במיני מאכל והתרשמו מגלריה ענקית אשר הציגה תמונות של יותר מאלף לומדים עם הקדשה אישית לכל אחד. לאחר מכן נכנסו לאודיטוריום אוסישקין לתפילת ערבית במעמד גדולי ישראל שליט"א. תחילה כובד נשיא מועצת החכמים, חכם שלום כהן, לשאת דברים, במהלכם התייחס לחשיבות לימוד התורה בכל מצב ובכל תנאי.

אחריו הוקרנה ברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, אשר נמסרה בעת ביקורם של ראשי הכוללים במעונו, בראשות ראש ועד ההלכה דאחוות תורה, הרב יואל פרידמן. כן הוצגה ברכתו של חבר מועצת גדולי התורה הרב יצחק זילברשטיין אשר העביר מסר מיוחד לבאי הוועידה.

דבריו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לאירוע הובאו על ידי הרב חזקיהו אי"ש טורצ'ין:

"הנני לחזק את ידי הבעלי בתים והעוסקים בדבר שקיבלו על עצמם חוק ולא יעבור לקבוע עתים לתורה אף שעסוקים בפרנסתם, והוא באמת חיוב גמור לכל אחד ואחד, וכדאיתא בשו"ע סי' קנ"ה, ולשון השו"ע שם, ויקבע עת וצריך שיהיה אותו עת קבוע שלא יעבירנו אף אם סבור להרוויח הרבה. וכתב המ"ב שם בשם הירושלמי ואיש כזה הוא מבעלי אמונה שמאמין ובוטח בה' שלא יחסר לו מזונותיו על ידי זה, ועיי"ש שהביא מהגמ' "כשמכניסים אדם לדין שואלים אותו קבעת עתים לתורה" ע"כ מה יפה עשו שמזרזין דבר זה ויהא חלקי עמהן ויזכו על ידי זה בעזה"י ללמוד כל היום וכל הלילה ומלאכתם נעשית על ידי אחרים". 

לאחר מכן נשא דברים ראש ישיבת מיר הרב יצחק אזרחי. בלהט הדברים איחל הרב אזרחי לאלפי המשתתפים "שתזכו להיות מן הלומדים הקובעים עתים למלאכה". מיד אחריו הוזמן מייסד ונשיא "אחוות תורה", הרב דוד לייבל, לשאת את המשא המרכזי.

"נאום השבטים החרדי"

לאחר שירת 'ימים על ימי מלך' סוחפת ומעצימה על ידי אלפי המשתתפים בוועידה, פתח הרב לייבל את נאומו, אשר כונה "נאום השבטים החרדי", בו התייחס באריכות לדרכה של אחוות תורה, לאחדות המתבקשת בין כל הזרמים, החוגים והעדות באמצעות לימוד תורה.

הרב לייבל הסביר על שלמות המגזר החרדי, המורכב משבטים שונים והכריז כי לומדי "אחוות תורה" שיקפידו על אורחות חיים של בני תורה ויקיימו את השולחן ערוך צריכים להשתלב בתוך המוסדות הקיימים על מנת להפרות זה את זה. הרב לייבל הוסיף ואמר כי האברכים צריכים את העובדים כשם שהעובדים צריכים את האברכים, "לא במישור הכלכלי אלא במישור הערכי", בכך שאברכים שרואים בעלי בתים שנוהגים ביושר ובאמונה בעסקיהם,  מתחזקים אף הם על ידיהם.

"יהודים שקובעים עתים לתורה אינם אנשים סוג ב', ואלו שנכון היה להם לצאת לעולם המעשה, וחיים על פי שולחן ערוך מעמדם בחברה החרדית צריך להיות לכתחילה", אמר הגר"ד לייבל, והוסיף:"גדולי הדור באו לכאן היום להתייחס ולהורות איך צריכים להיראות שאר השבטים כמו שהיו נראים בתפארתם. איך צריך להיראות שבט יהודה מחדש. איך צריך להיראות שבט בנימין מחדש.

"איך צריך להיראות חבר כנסת, ראש עיר, מנכ"ל, מקורבי השלטון איך צריך להיראות עורך דין, רופא. איך צריך להיראות עיתונאי, פרסומאי, איש הייטק. זוהי מטרתה של אחוות תורה המאפשרת ועוזרת לכל השבטים, לעם ישראל, להיראות כמו שהוא צריך להיראות: בני תורה!".

"ללכת בראש מורם!"

מחיאות כפיים סוערות נשמעו שוב ושוב במהלך נאומו המכונן של נשיא "אחוות תורה", שהמשיך להלהיב את אלפי הלומדים ולרומם את קרנם מול שורה ארוכה של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ויושבי על מדין: "ארגון 'אחוות תורה' מאגד את העובדים הרוצים לקיים את ה"שולחן ערוך" ככתבו וכלשונו, בסימן קנ"ו סעיף א', "ואחר כך ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון ... ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע". גם מקיימים את ה"שולחן ערוך" סימן קנ"ה סעיף א': "אחרי שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד וצריך שאותו עת יהיה קבוע".

"מי שמקיים את סימני ה"שולחן ערוך" צריך ללכת בראש מורם! כי מי שלא מכבד את עצמו אינו יכול להתקדם בחיים להיות יהודי טוב, הוא לא יתקדם באידישקייט שלו. צריך להתאמץ לבוא כל יום שיהיה "קבוע" כדברי ה"שולחן ערוך! כשאדם לומד כל יום זה משליך על כל היום שלו, הוא מתנהג אחרת, הוא מחנך אחרת את ילדיו, הוא מקפיד על הכשרים טובים, אשתו מתלבשת בצורה נאותה.

"אנחנו אפרים ומנשה, אנחנו גד ואשר, אנחנו עם ישראל, וכיון שכן מגיע לנו, ללומדי אחוות תורה העובדים הקובעים עתים לתורה, להיכנס בלי שום אפליה לכל חיידר, לכל ישיבה, לכל סמינר, ולדעתי לא צריך ולא נכון לפתוח מוסדות לילדי העובדים בנפרד, אלא צריך את המיזוג שהוא מבורך לכולם ביחד.

"הערב באו גדולי ישראל מכל הגוונים מכל החוגים מכל המועצות, פוסקים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, משגיחים, רבני קהילות חשובים. כולם באו להגיד לכם: אתם העובדים החרדים הלומדים תורה, אנחנו מעריכים אתכם! אנחנו מכבדים אתכם! חזקו ואמצו שבטי קה! חזקו ואמצו עם ישראל! חזקו ואמצו לומדי "אחוות תורה!".

עשרות ראשי ישיבות, גדולי תורה, חברי מועצת החכמים וגדולי התורה, רבנים ויושבי על מדין פיארו את בימת הכבוד ושולחנות המזרח, ביניהם נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, ראש ישיבת קול תורה הרב משה יהודה שלזינגר, האדמו"ר ממודזיץ, ראש ישיבת יד אהרן הרב יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת מיר הרב יצחק אזרחי, משגיח ישיבת מיר הרב אהרן חדש, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, משגיח ישיבת עטרת ישראל הרב חיים וואלקין, ראש ישיבת אתרי הגאון רבי יצחק ברטלר, מרבני תל אביב הרב מרדכי אויערבך, רב העיר העתיקה הרב אהרן נבנצאל, מרבני העיר רחובות הרב אברהם רובין, רב שכונת גילה הרב אליהו שלזינגר, הדיין הרב מנחם מנדל שפרן, מרבני בית וגן הרב זאב פריינד, רב שכונת נווה יעקב הרב ישראל זילברמן, הדיין הרב יעקב מאיר שטיינהויז, רב דחסידי ויז'ניץ בברכפלד הרב ברוך שטרנבוך, הרב פנחס אליהו אייזנטל, מרבני קרית הרצוג הרב אשר ברסלויער, רב קהילת 'נזר אהרן' הרב יצחק זר, מרבני אחוות תורה הרב חזקיהו אי"ש טורצ'ין, הרב משה טוביה ויסברגר, רב הקהילה החרדית בנתיבות הרבשמואל מונטג, מו"ץ נתניבות הרב יורם כהן, הרב עמרם פריד, רב חניכי הישיבות באלעד הרב שמואל כהן ורבנים נוספים.

אווירה סוחפת ומרגשת

בתום החלק הראשון של האירוע, עשרות הרבנים שפיארו את שולחנות המזרח ירדו בזה אחר זה מן הבמה, לטובת מופע אומנותי מרהיב ומושקע שהוצג בפני המשתתפים.

עין לא נותרה יבשה בזמן שחברי מקהלת 'מלכות', שחקנים וניצבים עלו על הבמה, בהובלת המגיש והתסריטאי מרדכי צין, והמחישו סיפור מעורר השראה באמצעות משחק, שירה ומיצג אור-קולי. חברת 'טיפ הפקות' של מרדכי רבינוביץ ניהלה את האירוע ביד רמה ודאגה להציב על הבמה העתק של משרד מפואר וכן של בית מדרש הומה אדם, בהשקעה אדירה של משאבים גדולים, לצורך המחזה המקצועי והמרגש. המופע לווה בציורי חול מרהיבים של האומן אהרן זאב ברנשטיין.

"היסטוריה", כתב אחד המשתתפים באירוע למנהלי הארגון, "אירוע בכזה סדר גודל, ראשון מסוגו, גם מבחינת ההשתתפות של הציבור, היה מרגש מאוד. האירוע נתן לי כוחות מחודשים ותחושת שייכות למשהו גדול וחזק".

אחד מראשי הכוללים, אמר: "רציתי להוקיר ולומר תודה על הערב המושקע בכל מכל כל. חברי הכולל לא הפסיקו להלל ולשבח, יצאו מחוזקים עד מאוד. אני חושב שהם עוד לא ראו דברים כאלה. כבר היום ראינו תוצאות, שזה מדבק לעוד חברים. יישר כוח עצום".

בבוקר יום שישי התקבלה הודעה מרגשת מלומד ותיק: "אני עדיין מעבד את הרגשות שלי, אבל קמתי הבוקר עם תחושה שכבר מזמן לא הרגשתי שייך, בתוך קבוצה כזו גדולה של אנשים חרדים, ומכל הסוגים, כשהמכנה המשותף הוא התורה בלבד. שנים שלא היה דבר כזה, תחושת השייכות היא דבר אדיר. כאשר המחבר בינינו זו התורה, אין דבר מרגש מזה. זו המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש לעצמי".

צפו בגלריה. צילום תמונות: יוסי רוזנבוים ואלי סגל