אאא

ילדי תלמוד תורה "דרך אמת" במודיעין עילית הגיעו השבוע לבחינה אצל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

ילדי החיידר בראשותו של הרב סוקולובר נכנסו לחדרו של שר התורה ונשאלו על ידו קושיות במסכת הנלמדת בתלמוד תורה.

מרן הגר"ח קנייבסקי היה שרוי בקורת רוח עצומה נוכח ידענותם ובקיאותם של הילדים ותשובותיהם הברורות.

מרן שר התורה איחל להם שיזכו לגדול בתורה ויראת שמיים ובמידות טובות.