אאא

הגאון רבי סיני הלברשטאם נכנס בשבוע שעבר אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לאחר הכתרתו כרב סניף "איחוד הצלה" בני ברק, לדיון בענייני הצלת נפשות בשבת.

בין השאלות שנידונו:

הרב סיני הלברשטאם: "בירושלמי כתוב לגבי פיקוח נפש בשבת השואל הרי זה מגונה, והמחבר לא כותב זאת, למה המחבר לא מביא את זה?".

הגר"ח קנייבסקי: "בגלל שהכל לפי העניין, לא מוכח".

הרב סיני הלברשטאם הציג את דברי זקנו בשו"ת של דברי חיים, "הוא מביא שאלה כאשר רואים שהזקוק לעזרה הינו גוי האם מחללים שבת לקרוא בשבת לאחרים שיצילו, כאשר הנידון הוא חשש איבה".

הגר"ח קנייבסקי: "אם יש מישהו אחר שהוא יעשה אבל אם אין, צריך לחלל עבורו את השבת".

הרב סיני הלברשטאם: "אפילו באיסור דאוריתא גם?".

הגר"ח קנייבסקי: "גם. מדובר בסכנת נפשות וזה מה שהותר".

הרב סיני הלברשטאם: "הדברי חיים מביא: המנהג ברופאים שמקילים ושמעתי שזה מתקנת ועד ארבע ארצות. את השו"ת שזכיתי להוציא הבאתי מתנה למרן".

הגר"ח קנייבסקי: "יישר כח".

הרב סיני הלברשטאם: "שאלה נוספת שעלתה, באם יהודי מגיע לרב לשאול על מקרה של פיקוח נפש והרב מבין שצריך להזעיק בדחיפות את ההצלה, מי צריך לחייג השואל או הרב?".

הגר"ח קנייבסקי: "אם זה פיקוח נפש, כל הקודם זכה".

הרב סיני הלברשטאם: "רשום ע"י גדולי ישראל...".

הגר"ח קנייבסקי: "כתוב "אפילו" ע"י גדולי ישראל...".

כזכור, בשבוע שעבר הוכתר הרב הלברשטאם, רב אב''ד שיכון ג' בני ברק לכהן כרב ופוסק לסניף "איחוד הצלה" בני ברק. במעמד ההכתרה השתתפו הגאון רבי יהודה סילמן והגאון רבי שריאל רוזנברג.