אאא

האפיפיור פרנציסקוס קרא למאמיניו ברחבי העולם, לא לשכוח לעולם את השואה. את הדברים מסר באמצעות מזכיר הותיקן בברלין, במשא מיוחד לבני הזרם הקתולי בנצרות.

"זכר השואה והאלימות המזעזעת שהתרחשה בה, אסור שיישכח לעולם", אמר האפיפיור, כשהוא משתמש במילה העברית 'שואה' ולא במילה לועזית. לדבריו, "על השואה להוות אזהרה תמידית עבור כולנו, כדי שנזכור להתפייס, להכיל ולאהוב את אחינו הגדולים - היהודים".

יצויין כי האפיפיור הנוכחי הוא מגדולי המטיפים על הנצחת זכר השואה. הוא חיבר ספר מיוחד על הניסויים הרפואיים המחרידים שביצעו הנאצים על יהודים חפים מפשע, כשהוא קורא לשואה "גהינום של ממש".

"בשואה נראתה גאווה של אנשים שהרגישו כאילו הם אלוהים", כותב האפיפיור בספרו. לדבריו, "הדבר מוכיח את המקומות אליהם אנו יכולים ליפול, אם נשכח מניין באנו ולאן אנו הולכים".