(באדיבות המצלם)
אאא

בשעות הצהריים (שני) הגיע האדמו"ר מויז'ניץ לניחום אבלים בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

במהלך השיחה שאל הגר"ג אדלשטיין את האדמו"ר מויז׳ניץ ברוב ענוותנותו: "זו לא טירחה בשבילכם לנחם?".

האדמו"ר מויז'ניץ השיב כי "זו מצווה גדולה, אם נוצר המצב לכך הרי שזה מזכה במצווה שכן ניחום אבלים זו מצווה גדולה".

לאחר מכן הוסיף האדמו"ר מויז'ניץ וסיפר כי "אבי כ"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' היה תמיד אומר: 'המקום ינחם אתכם'. 'המקום', מרמז על הקדוש ברוך הוא באסונות וצער, אבל מקרים כאלו רק הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיכול לנחם את האבלים".