אאא

בשעה האחרונה (שלישי) השתתף מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במעמד מיוחד של סיום מסכת סוטה ע"י אברכי "נחלת משה" בשילוב שבע ברכות לבן ראש הכוללים, הגרב"ד דיסקין, שנערך באולמי וגשל.

מרן הגר"ח ישב במשך דקות ארוכות ועיין בספר תורני מיוחד שיצא על ידי אברכי הכולל לרגל השמחה, כשעל ידו יושב מקורבו ונאמנו הרב אברהם רובינשטיין.

במהלך האירוע תוך עיון בספר, שאל מרן את הנוכחים "האם חידשו גם בנושאי עגלה ערופה", ובירך את המשתתפים בברכת הצלחה. בסיום המעמד נעמד מרן שר התורה על רגליו ורקד עם המחותנים וראשי הכולל.

(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)
(צילום: יעקב כהן)