אאא

הפילוג בהנהגה הספרדית: במהלך כנס ראשי הישיבות הספרדיות נגד חוק הגיוס החדש, שהתקיים השבוע, חתמו הרבנים על מכתב החלטות חריף וחריג, אך מי שעמד בראש קבוצת ראשי הישיבות היה הגאון חכם משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', שנשא נאום תקיף במיוחד נגד החוק החדש.

תסריט הבלהות של ש"ס ועולם הישיבות הספרדיות // ישי כהן

כזכור, בכנס השתתפו ראשי ישיבות בכירים בעולם התורה הספרדי, ובראשם: הגאון חכם משה צדקה - ראש ישיבת פורת יוסף. הגאון רבי יהודה כהן - ראש ישיבת יקירי ירושלים. הגאון רבי יצחק ברכה - ראש ישיבת עטרת יצחק. הגאון רבי אליהו טופיק - ראש ישיבת באר יהודה. הגאון רבי בן ציון אטון - ראש ישיבת ראשית חכמה, והגאון המקובל רבי דוד בצרי - ראש ישיבת השלום. 

"כל אחד ואחד מאתנו, צריך להבין שהוא חלק מהעניין, שהוא ערב לעניין", פתח הגר"מ צדקה את דבריו במהלך הכנס: "זה מה שאנחנו צריכים לדעת, הגמרא אומרת בשבת שהקב"ה יביא למשפט על זקנים ושרים, 'ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו', אם שרים חטאו – זקנים מה חטאו? אלא, על זקנים שלא מיחו בשרים".

הגר''מ צדקה חותם
הגר"מ צדקה חותם
הגדלה

הגר"מ הוסיף: זאת אומרת שכל אחד יכול להגיד: "מי אני שיתעסק בזה, יהיו אחרים שיתעסקו" אבל חז"ל אומרים שלא, כל מי שנקרא חכם, כל מי שיש לו תלמידים, כל מי שמרביץ תורה בתלמידים זה נקרא זקנים, והזקנים צריכים למחות בסבים, אין לנו מה לעשות זו גמרא מפורשת זה דבר חמור חס ושלום".

לא נוכל לשבת בשקט הכריז ראש הישיבה: "לכן הכנס הזה שעשו אותו ברוך ה' נמצאים פה רבנים גדולים, רבנים צדיקים, כולנו ביחד צריכים להתעורר ולדעת איך למחות, לא נוכל לשבת בשקט, לא נוכל להגיד יש גדולים ממני, לא".

בשלב הזה עבר חכם משה להתייחס לחוק הגיוס החדש ותקף: "כולם צריכים לדעת שרוצים להיכנס לתוך הישיבות, לקחת תלמידים מתוך הישיבות, אוי ואבוי, לא היה דבר כזה בעולם, בכל הדורות, הרי מיום שנמצאת המדינה הם התחשבו בזה ושמעו לגדולי ישראל, לדאבוננו אנחנו עומדים בדור יתום, אז היה חזון איש, היו גדולים שאמרו מילה וזה היה הכול. כולם פחדו, גם בן גוריון, אבל באו עכשיו הרשעים הצעירים הללו שלא מכבדים שום דבר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכתב אזהרות הרבנים
מכתב אזהרות הרבנים
הגדלה

"צריכים לזעוק ולהתריע", הוסיף חכם משה: "איך אפשר לקחת תלמידים מהתורה? זו גזירה כמו שהיו הגזירות שלא יעסקו בתורה בזמן התנאים אצל רבי עקיבא, איך אפשר לומר חוקים כאלו? חוקים בל ידעום, נגד התורה חס ושלום".

על חשיבות עולם התורה הוסיף ראש ישיבת 'פורת יוסף': "וגם אם לא היה תורה, גם לא בשביל התורה, הרי פעם ישיבה היתה בשביל להיות גדולי תורה, היום ישיבה זה בשביל להיות יהודי, הישיבות היום הם בשביל לשמור את היהדות, החילוניות משתוללת, הכלים הטמאים משתוללים ובחורים צדיקים נופלים ואיך יכנסו בחורי ישראל לכבשן האש למקום של בנות וכל מיני דברים כאלו?".

"בני התורה הם ששומרים על הכל, וזה אמת ואמונה וזה ידוע לכולם, אנחנו צריכים להתאזר ולהתחזק כל אחד בחוכמתו ולהתאחד כולנו כל הרבנים בדעה אחת שאנחנו רק תחת התורה ומי שהוא נגד התורה את וכלבא שוין".

בסיום דבריו הוסיף הגר"מ: "יש לנו תורה שקבלנו בהר סיני ועלינו להתחזק לשמור את התורה ולשמור את הבחורים שלא ילכו לאיבוד, וגם את הבנות. ובפרט הספרדים והספרדיות".