אאא

לאחר פטירת הגר"ש אוירבך זצ"ל, הוקמה מועצת של הפלג הירושלמי, הכוללת 12 רבנים וראשי ישיבות שהתכנסו כבר מספר פעמים בנושאי החינוך וההתיישבות בלשכות הגיוס.

בשבוע שעבר פרסם עיתון הפלס ׳קול קורא׳ מישיבת המועצת האחרונה, בו בין היתר נקראים תלמידי הישיבות שלא להתייצב בלשכות הגיוס כפי שהורה הגר"ש אוירבך זצ״ל בחייו, כחלק ממאבקו החריף בגזירת הגיוס.

אלא שהבוקר (שישי) פורסם בעיתון הפלס מכתב מיוחד של אחיו של הגר"ש אוירבך, בו הוא מתייחס לעניין ההתייצבות, ולתזכיר חוק הגיוס החדש, ומכנה אותו "חוק סגירת הישיבות".

אל המכתב הצטרפו שלושה; הגאב"ד הגר"צ פרידמן, הגרב"ש דויטש מראשי ישיבת קול תורה, וראש ישיבת באר מרדכי מאיר, והגאון רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז. שהוסיפו גם הם את הקריאה האוסרת להסכים עם החוק החדש ואת האיסור להתייצב בלשכות הגיוס.

ל"כיכר השבת" נודע, כי בחודשים האחרונים מאז פטירתו של הרב אוירבך, מועצת רבני הפלג אמנם התכנסה מספר פעמים וקיבלה החלטות חשובות בענייני החינוך והגיוס, אך עם הזמן שחלף, התגבשה לה ציר ההנהגה סביב שלושת הרבנים המובילים במגזר; הרב פרידמן, ושני הרבנים דויטש.

יודעי דבר אמרו ל"כיכר השבת", כי החוט המשולש ההנהגתי הזה פועל במשולב באופן מאוד בולט מזה שנים ארוכות, וכעת הוא בא לידי ביטוי בהנהגת הפלג הירושלמי. הם מוסיפים, כי הגר"צ פרידמן והגרב"ש דויטש מחזיקים בקשרים אדוקים מאז מינה אותם מרן הרב שך לועדה הרוחנית של יתד נאמן.

הגר"א דויטש שהינו אחיו של הגרב"ש דויטש, יחד עם הגר"צ פרידמן - פועלים רבות בשיתוף פעולה מאז הקמת קופת הצדקה ׳חסדי שלום׳ של הפלג הירושלמי, כששניהם מחליטים בכל ענין ודבר בענייני התמיכה והקופה.

בשנים האחרונות אמנם הגרב"ש דויטש התבטא פחות בענייני הפלג הירושלמי, ונמנע מפעם לפעם מהשתתפות בארועים הגדולים של הפלג הירושלמי, אך כעת, אומרים שם, פועל הגאון רבי ברוך שמואל דויטש ביחד ובמקביל לאחיו והגאב"ד. ונדמה, שארבעה חודשים לאחר פטירתו של הרב אוירבך זצ"ל, ישנה הנהגה חדשה לפלג הירושלמי

במכתב המיוחד שפורסם הבוקר בעיתון הפלס, קוראים הגאון רבי אברהם דב אוירבך רבה של טבריה, ביחד עם הגאב"ד רבי צבי פרידמן והגרב"ש והגר"א דויטש מראשי ישיבת פוניבז, לבחורי הישיבות לחזק את ליבם נוכח גזירת הגיוס, ומוסיפים קריאה לציבור החרדי בארץ ובגולה למחות בכל תוקף נגד "חוק סגירת עולם הישיבות".

במכתבו של הגאון הרב אוירבך כותב אחיו של הגר"ש זצ"ל: "את אשר יגורנו בא, השם ירחם, רוצים לחוקק חוק שיגרום בבירור לחורבן הישיבות ר"ל, "חוק סגירת הישיבות", ושעה זו אינה עת לדיבורים, צריך להיות אנשי מעשה".

"אשור לא יושיענו", חברי הכנסת, החרדים כביכול, מתרוצצים לכל עבר, איך להציל את הכיסאות, וזה כבר גלוי לכל לעיני השמש, רח"ל הגענו למצב שראש הממשלה שאיננו טיפש, יושב בחיבוק ידיים ומצפה שמלאכתו תעשה ע"י אחרים, מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, ה"י היה לא תהיה".

"ומעתה העיקר תלוי בנו, הציבור הצובאים פתח אהל מועד, האבות והאימהות, המבקשים לראות בניהם בקודש פנימה, וראשי הישיבות בראשם. שלא ייווצר, חס ושלום, מצב שהיה בזמן חורבן בית שני של "משיב חכמים אחור" וכו'."

"שההוראה תהיה ברורה הלכה למעשה לבחורים ולאברכים שיתנגדו בפועל לכל שיתוף פעולה עם החוק, ולא יתייצבו כלל בלשכות הגיוס!"

"על כן באנו בזאת לחזק את לב בחורי הישיבות ובני משפחותיהם, לא לפחד כלל מאי ההתייצבות, ועם כח האמת שלנו ננצח בעזרת ה' יתברך, ויקוים בנו הפסוק ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו".

"ויחד עם זאת הננו בקריאה לכל אחינו בני ישראל, לידע ולהודיע כי על כל אחד ואחד מוטלת החובה לעשות ככל יכולתו, להרעיש בכל קצוות תבל להציל הספינה ספינת חיינו, עד אשר נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כל הכתוב פה היה דעתו הברורה של רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שמואל זצ"ל, וכידוע". על החתום: אברהם דוב בלאאמו"ר הגרש"ז אויערבאך.

אל מכתבו של רבה של טבריה הצטרף הגר"צ פרידמן, שכתב: "כיהודה ועוד לקרא, הנני להוסיף, שעל הבחורים לקבל על עצמם, שאם יאלצו להיכנס למחנות השמד, יעדיפו בגאון לשבת בכלא ולקדש שם שמים. גם על הבנות להביא בחשבון, שיוכרחו לכל הנ"ל, ועליהן להתחזק, להיות נכונות להעדיף את הישיבה בכלא, וכפי שהורה מרן החזו"א זיע"א, לאחותו הצדקנית ע"ה. בברכת חזקו ואמצו! צבי פרידמן".

הגרב"ש דויטש הוסיף: "הנני חותם ומצטרף לכל הנ"ל, במחאה גדולה על החילול ה' הנורא בגזירת גיוס בני הישיבות, שכפי ששמעתי ממו"ר מרן האבי עזרי זצ"ל דינו כשעת השמד שהוא ב"יהרג ואל יעבור", ומכך שאנשים חרדים נותנים ידם לפשרות בענין החמור הנ"ל, בצער רב על כבוד שמים שמתחלל בעונותינו הרבים". 

הגאון רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז', חתם את המכתב עם המשפט: "הדברים הברורים של הגאונים הגדולים שליט"א אינם צריכים חיזוק".