אאא

הפילוג בהנהגה הספרדית: במהלך כנס ראשי הישיבות הספרדיות בראשות הגאון חכם משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', נאם הגאון רבי יהודה כהן - ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', שתקף בחריפות את חוק הגיוס החדש. 

בפתח נאומו אמר הגר"י כהן: "במוחי הקטן אין מילים וחוקים, רק דבר אחד לדעתי הוא פשוט וברור, עצם הרעיון שיכול להיות ששונאי התורה נכנסים לישיבות ומכתיבים לנו מי ילמד תורה ומי לא ילמד, זה לא יעלה על הדעת". 

הרב תקף: "אדם שלא קרא ולא שנה ולא שימש תלמיד חכם הוא יגיד מה זה תורה ומי ראוי ללמוד? הרי זה פשוט וברור שאילו היו יושבים ועוסקים בתורה הם היו חושבים כמונו בדיוק אז משום שהם לא למדו הם יכולים להכתיב לנו מי ילמד ומי לא?". 

"רבותיי" הוסיף הגר"י כהן: "בלי הישיבות היו צריכים להקים פה במדינה עוד הרבה בתי סוהר. אנחנו יושבים שבעה נקיים על כל בחור ובחור איך לרומם אותו והמאור שבה מחזירה למוטב, העבריינות והסמים לא באים מבין כותלי התורה".

ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' טען בנאומו: "הרי מי שלא לומד לא צריך בשבילו חוקים כאלו, הוא מוצא לשם את הדרך לבד, כלומר שאת החוקים הם עשו בשביל אלו שרוצים ללמוד... אותם הם רוצים לקחת, מי שלא לומד יודע ללכת מעצמו, ולכן כל הסיפור הזה בשקר יסודו.

"נתאר לעצמינו שאומרים לבן אדם תיתן לי את נשמתך, אחרת אני יחתוך לך את הידיים, רוצים לקחת מאיתנו את נשמת עם ישראל ואם לא - אנחנו נשלוט עליך. רוצים את הקיום של עם ישראל, את רוח אפינו, הם לא יודעים שאם בחורי ישיבות לא ילמדו תורה אין כאן קיום לאף אחד".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ועצם הדבר שבאים חילונים כמו לפיד והחוק הזה מוצא חן בעיניהם?! אתם מבינים מה זה אומר?!" הוסיף הרב. 

הגר"י כהן הזהיר: "אנחנו לא יכולים לעשות פשרות על התורה, אנחנו לא מוסמכים לזה, לא לאחוזים ולא לשום דבר, מי שנותן יד לזה יידע שצאצאיו יהיו הקרבן הראשון לדברים האלה".

"ראש ישיבה שלא ישתף פעולה ישימו אותו בבית הסוהר" התבטא הרב כהן: "אני לא פוחד מזה אפילו שזה קרוב לפי התוכנית של החוק. כל דבר שעם ישראל מסרו עליו את נפשם התקיים בידם, ואנחנו נמסור את הנפש"

ראש הישיבה סיים את דבריו: "יהיה סיעתא דשמיא ולא יקום ולא יהיה, ונמשיך ללמוד תורה עד ביאת משיח צדקנו, הגאולה העתידה תלויה רק בזכרו תורת משה עבדי נתחזק בלימוד התורה ונחיש את ביאת המשיח, נעשה את מה שבידינו והקב"ה יעזור שהצרות יתבטלו".