אאא

הפילוג בהנהגה הספרדית • פרסום ראשון: ראשי הישיבות הספרדיות הנאבקים נגד חוק הגיוס החדש, ומנסים למנוע את אישרו על ידי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, שיגרו מכתב חריף לחברי מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל', שכבר הודיעו כי לא יאפשרו לחברי הכנסת החסידיים לתמוך בחוק המוצע. 

על המכתב, שהגיע לידי "כיכר השבת", חתומים בין היתר: ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון חכם משה צדקה, ראש ישיבת 'אוצרות תורה' הגאון רבי צבי פדידה, ראש ישיבת 'השלום' המקובל רבי דוד בצרי, ראש ישיבת 'נהר שלום' המקובל רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק וראש ישיבת 'עטרת יצחק' הגאון רבי יצחק ברכה. 

תסריט הבלהות של יחסי ש"ס ועולם הישיבות הספרדיות//פרשנות

בפתח מכתב, המתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת" כותבים ראשי הישיבות לחברי המועצת החסידית: "נתכנסו אנו ראשי ישיבות ורבני ערים דיינים ראשי כוללים מעדות המזרח לכינוס חירום, ושמענו בחרדה גדולה על הגזירות הנוראיות ובפרט על החוק החדש שרוצים חלילה לחוקק ולגזור עלינו, ויחרד וגם נמס ליבנו בקרבינו מפני הבאות".

הרבנים מציינים את תמיכתו של יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, אותו הם מגדירים רשע וכותבים: "אפילו הרשע לפיד כבר חוגג בתקשורת על זה שחוק זה הוא מצויין שיביא לתהליך מזורז להגביר את התגייסות, ולהגיע עד לגיוס מוחלט של רוב מבני הישיבות, וממילא כל מילה מיותרת עד כמה זה גרוע ונורא, למרות שיש כאלו שרוצים למזער ולתרץ בגיבובי סרק את פשר ההסכמה שאותו רשע נותן לחוק זה".

מכתב הרבנים הספרדים למועצת החסידית
מכתב הרבנים הספרדים למועצת החסידית
הגדלה

גדולי הרבנים הספרדים מעלים את החשש כי רוב המתגייסים הם בני עדות המזרח וכותבים: "בפרט שלצערנו הרב כידוע 80-90 אחוז מהמתגייסים והנופלים לשמד הם מבני עדתינו עדות המזרח, שמרוב תמימותם ומחמת שאין להם גב שיתמוך בהם, הרי שהם נהפכו ליעד וכל כובד המשקל של הצבא ושלוחיהם נופל עליהם וגוזל מאיתנו הרבה נשמת".

לדברי הרבנים: "מחובתינו לציין שאנו יודעים שרובם של הנופלים הם טובים ויראי שמים, בהם אברכים צעירים ובחורים עדינים ותמימים שנפלו שדוד למערכת המסועפת של הגייסים הפרושה בכל הארץ, ואין שום אמת במה שחלק מהעסקנים אומרים שכל הנופלים לצבא הטמא הם מקולקלים וזהו שקר וכזב".

ראשי הישיבות מתייחסים לעובדה כי המועצת החסידית החליטה על התנגדות לחוק החדש: "ומה מאוד שמחנו ופינו התמלא שירה להי"ת, כאשר שמענו שכ"ת ישבתם במועצת גדולי התורה והוריתם הוראה ברורה לחה"כ שלא יצביעו בעד החוק הנורא הזה, ואם חלילה יהיה רוב בלעדיהם יפרשו מהממשלה".

הרבנים מביעים, בסיום מכתבם, תקווה כי גם ש"ס ו'דגל התורה' יתאחדו עם עמדת 'אגודת ישראל': "ליבנו מלא תקוה שעי"ז יתאחדו חזרה יחד כל הציבור החרדי בכללות ויעמדו כחומה בצורה מול כל המזימות הרעות, ואין ספק שבאופן זה הם לא יוכלו לעשות כלום כפי שהם עצמם אומרים זאת כמה וכמה פעמים, וכמאמר החכמים ז"ל עץ מכם אל יכנס בי ואי אתם מרתחין".