אאא

סוגיית "חוק הגיוס": הערב (ראשון) התקיים במעונו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש כינוס מיוחד, במהלכו דנו בשינויים הנחוצים אותם תדרוש דגל התורה לערוך בתזכיר החוק שנוסח על ידי הוועדה המקצועית במשרד הביטחון.

בכינוס השתתפו חברי מועצת גדולי התורה הגאונים רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה ורבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, וכן הגאונים רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח, רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל ורבי ברוך סולובייצ'יק ראש ישיבת תורת זאב. בכינוס השתתף גם עו"ד מנחם הבלין מקורבו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

בפני הנוכחים נשאו דברים יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ומזכיר מועצת גדולי התורה הרב אברהם רובינשטיין, שכזכור מונו על ידי מרן רבי חיים קנייבסקי לעסוק בנושא הרגיש.

על פי המסתמן, יוחלט בכינוס להתנגד לחוק יחד עם שאר הסיעות החרדיות, וכן לגבש את רשימת השינויים ההכרחיים בחוק החדש.