אאא

נציב קבילות החיילים האלוף במיל' יצחק בריק פרסם היום (שני) את הדו"ח השנתי בו הוא סוקר ומאפיין את תלונות חיילי צה"ל, כפי שהגיעו לשולחנו.

מהדו"ח עולה, כי בשנת 2017 טיפלה הנציבות במספר טענות של חיילים המקפידים על קיום אורח חיים דתי, שלדבריהם לא ניתן מענה הולם לצורכיהם אלו. היו אף מקרים שנמצא כי פקודות הצבא בנושאי דת לא מומשו כראוי, "באופן הפוגע בחיילים המקיימים אורח חיים דתי", לשון האלוף.

כך לדוגמה, חייל הלין על כך שנאלץ לעבוד במהלך השבת כדי לתקן תקלת חשמל בבסיס, זאת כשפקודות הצבא העוסקות בשבתות ובמועדי ישראל בצה"ל קובעות, כי בימים אלו יופסקו כל העבודות בצה"ל, פרט לעבודות חיוניות ביותר לביטחון המדינה, הצבא ומתקניו. 

מבירור הקבילה עלה, כי היחידה שבה משרת החייל היא יחידת בינוי מרחבית, האמונה על תחזוקת כמה אתרים, ובהם הבסיס שבו היא ממוקמת. החייל הקובל, שהיה חשמַ לאי תורן ביום שישי, הוזעק לתקן תקלה בכבל חשמל שנפגע בקו הביוב הנמצא באזור המטבח, עבודה שהוגדרה כדחופה מאחר שהמטבח נסגר לבישול בעקבות התקלה.

החייל טען, כי לא ניתן לתקן את קו החשמל בזמן סביר, ולכן המליץ להמתין ליום ראשון ולהעביר את המזון לחדר אוכל אחר, ולחלופין - לחבר גנרטור נייד לצורך הספקה זמנית של החשמל. אך הקצין הממונה הבהיר, כי לאחר שיחה עם מהנדס המתקן הבין שקיים כבל חשמל נוסף באתר, ומשום כך העריך כי ייתכן שניתן יהיה להשמישו להפעלת החשמל במטבח ולנטרל את הכבל הפגוע בתוך זמן קצר יחסית, עוד טרם כניסת השבת.

על כן, בשל העדיפות להזרים חשמל ממקור חשמל אמין, ולא מהגנרטור, וכן כדי למנוע הישנות תקלות נוספות במהלך השבת, הונחה החייל להמשיך בעבודה בשיתוף עם מהנדס המתקן שהוזעק לאתר. לאחר זמן מה הובן כי גם הכבל החשמלי השני באתר נפגע באופן שבו אין חיבור חשמל כלל במטבח הבסיס, וכי האפשרות היחידה לספק חשמל למטבח מייד היא באמצעות חיבור גנרטור.

גנרטור נייד. אילוסטרציה (צילום: יח''צ)
גנרטור נייד. אילוסטרציה (צילום: יח"צ)
הגדלה

בשל הסמיכות לכניסת השבת, מצד אחד, ונוכח החשש לפגיעה ממשית בהספקת המזון לחיילים ואף באיכות מזון רב, מצד שני, נועץ הקצין הממונה עם גורמי הפיקוד והמנהלה בבסיס, והוחלט לבצע את העבודות לחיבור הגנרטור, בשאיפה כי אלו יסתיימו עוד טרם כניסת השבת. עם זאת, חיבור המחולל הושלם כשעה וחצי לאחר כניסת השבת.

הובהר כי מאחר שמדובר בבסיס מבצעי, הספקת החשמל למטבח הייתה הכרחית למען המשך תפקודו התקין של הבסיס. נוסף על כך, במקררי המטבח הייתה כמות רבה של מזון, שהיה מתקלקל אלמלא חודשה הספקת החשמל, וחיילי הבסיס שנשארו בו במהלך סוף השבוע היו נותרים ללא מזון.

מפקד יחידת הבינוי אישר בפני הנציב, כי הדיווח לרב הבסיס נעשה כבדרך אגב כחצי שעה לפני כניסת השבת. הרב החילי הבהיר, כי הייתה חובה להיוועץ בו או עם רב הבסיס מראש ולקבל את אישורם טרם ביצוע העבודות בשבת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הנציב בריק קובע: ''מצאתי פגם במקרה זה בכך שגורמי הפיקוד התייעצו באופן חלקי ובדרך אגב בלבד עם גורמי הרבנות הצבאית, טרם קבלת ההחלטה לבצע את עבודת התחזוקה בשבת, שלא כקבוע בפקודות הצבא בנושא זה. עם זה, ראיתי לנכון לקבל את ממצאי תחקירו של מפקד יחידת הבינוי בעקבות אירוע זה, בשעה שהתרשם כי חילול השבת לא נעשה בכוונת זדון, וכי המפקד הממונה בבסיס פעל כדי למצוא פתרון מיטבי לתקלה ואף סבר כי היא תטופל טרם כניסת השבת. כן מצאתי כי נערך תחקיר ייעודי בבסיס בעקבות האירוע, וממנו עלה כי הסדרת הספקת החשמל למטבח באותה עת הייתה הכרחית למען המשך תפקודו התקין של הבסיס".

''נוכח האמור לעיל", כותב אלוף בריק, "מצאתי לנכון לקבל את החלטת מפקד היחידה לנקוט צעדים נדרשים להפקת לקחים ולשיפור התהליכים בעקבות המקרה, כדי לפעול ברגישות יתרה בסוגיות מסוג זה בעתיד, וכדי למנוע הישנות מקרים דומים".

 הנציב מציג את הדו"ח, בפרק על מוכנות צה"ל ללחימה (צילום: משי בן עמי, ynet)

במקרה נוסף, הלין חייל כי לא ניתן לו ולחבריו ביחידה לממש את מלוא זכאותם לימי "השתלמות תורנית", זאת כשפקודת המטכ''ל בנושא "השתלמות תורנית לחיילים דתיים", קובעת כי באחריות גורמי הרבנות הצבאית לערוך השתלמות תורנית לחיילים דתיים, בתדירות שלא תפחת מממוצע של יום אחד בחודש.

לסיכום, קובע נציב תלונות החיילים: ''זכותו של החייל לשמור על אורח חיים דתי, היא אחת המוסכמות הברורות בצה"ל, המעוגנות היטב בפקודות הצבא. מפקדי צה"ל, הממונים על שמירת הפקודות ועל קיומן בחרדת קודש, נדרשים לשאת באחריות למימוש פקודות אלו בקלה כבחמורה, חרף אילוצים מסוגים שונים, כדי למנוע פגיעה ברגשותיהם ובאמונתם של חיילים המקפידים על אורח חיים דתי''.

יצויין, כי מצה"ל טרם נמסרה התייחסות כלשהי לפרק זה בדו"ח של נציב קבילות החיילים.