אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז במתקפה נגד ראש עיריית תל אביב רון חולדאי המבקש לאסור אירועים בהפרדה עבור הציבור הדתי והמסורתי: " 

במהלך שיעורו תקף הגר"מ מאזוז: "לצערנו כאן בארץ יש לנו 'עיר ואם בישראל', שראש העיר שלה חולדה אחת, החולדה הזאת החליטה שאם יש שם כנס של חב"ד הוא פסול, למה? כי הם מביאים רק גברים ועושים "הָּדַרת נשים", וממילא הנשים יחשבו עצמם שהם אפס, ולכן לא יהיה הכנס".

הגר"מ מאזוז הוסיף: " אין לו בעיה שיהיו שם פיליפינים שאוכלים כל מה שזז שם. סודנים שחורים, שאם אדם מסתובב בתל אביב בשעה שמונה-תשע בלילה זו סכנה.  אבל כאשר באים יהודים ורוצים לדבר על יהדות, ועושים כנס מיוחד לגברים או ששמים מחיצה בין גברים לנשים, זה אסור אליבא דרון חולדאי, כי פוגעים בנשים בזה". 

"אני לא יודע אם יש מדינה מקולקלת כזאת" התבטא ראש הישיבה והוסיף: "מה אכפת לכם?! הערבים מבינים את זה, הנוצרים באמריקה וצרפת מבינים את זה, רק כאן לא מבינים את זה. צריכים להזהיר שאם ימשיכו בדרך הזאת, מחר יסגרו לנו בתי כנסת ויגידו שחייבים בתי כנסת "רפורמיים" אנשים ונשים ביחד, לאן נגיע?! איפה השכל של רון הזה?! "בזכות אהרן רון ירון", אתה מתרונן יותר מדי, לך תתרונן שם בעירייה".