אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יז' תמוז תשע"ח, שבת בלק

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 19:10, יציאה 20:30

תל אביב - כניסה 19:31, יציאה 20:33

מודיעין עילית - כניסה 19:29, יציאה 20:31

אלעד - כניסה 19:30, יציאה 20:32

בית שמש: כניסה 19:12, יציאה 20:32

חיפה - כניסה 19:24, יציאה 20:34

צפת - כניסה 19:30, יציאה 20:32

באר שבע - כניסה 19:28, יציאה 20:30

בעולם:

פריז - כניסה 21:40, יציאה 23:04

לונדון - כניסה 21:06, יציאה 22:35

ניו יורק - כניסה 20:13, יציאה 21:22

אומן - כניסה 20:47, יציאה 22:11