אאא

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא המיתולוגי של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, נכנס ביום שישי למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על מנת לספר לו על הנס  שהתרחש עמו שעות קודם לכן.

הרב שניידר הראה לרבי חיים את הגליונות 'אוצרות פרי חיים', מדברי תורתו של הגראי"ל על ענייני בין המצרים וחורבן בית המקדש, ולאחר מכן סיפר לו על הנס שהתרחש עמו.

הרב שניידר היה בשעות הבוקר באחד מישובי השומרון, שם בדק את כשרותו של המקווה. בשעה שנכנס לחדר 'אוצרות המים', או אז לפתע נפתח הבור העמוק והוא נפל לתוכו.

הרב שניידר היה אובד עצות כשהוא 'תקוע' בתוך הבור, בחדר החשוך לבדו ללא יכולת להיחלץ. אלא שאז לפתע משום מקום הוא נחלץ והצליח לצאת לחופשי.

הגרמ"י שניידר סיפר זאת למרן שר התורה שפסק  לו "עליך לברך במקום ברוך שעשה לי נס במקום הזה".

יצויין כי בשבת בבוקר בירך הרב שניידר ברכת הגומל במניין הקבוע המתקיים גם כיום בביתו של מרן ראש הישיבה זצ״ל ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.