אאא

המונים השתתפו בחגיגת השבע ברכות המרכזית והאחרונה לחתן שלום, בנו של רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, שנערכה ברוב פאר והדר באולם "אירופיסקי" במרכז מוסקבה.

החתונה עצמה נערכה בבואנוס איירס בירת ארגנטינה, במקום מגורי הכלה - בתו של השליח הרה"ח ר' אשר פרקש, משפיע ראשי בישיבת "תומכי תמימים" בארגנטינה, בנו של הגה"ח ר' יקותיאל פרקש מגדולי רבני ירושלים, וחתנו של הנגיד החסידי הרה"ח ר' חיים לפידות, העומד בראש ביסוס וקיום מוסדות התורה והחסידות בארגנטינה.

טרם כניסת הציבור אל חגיגת השבע-ברכות, הוזמן הציבור לכתוב אות בספר תורה מהודר, שייכתב לזכות החתן והכלה ולאחדות כלל ישראל. במהלך האירוע, נסובו דברי הרב הראשי, החתן והנאומים - סביב נושא זה, של ספר תורה בכלל ואחדות ישראל בפרט.

את האירוע כיבדו בנוכחותם משפחות המחותנים ואורחים רבים, בהם המחותנים הרה"ח ר' יוסף יצחק הבלין - רב קהילת חב"ד בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים, והשליח הרה"ח ר' יהודה טייכטל - רב העיר ברלין, כשבברכות ה'שבע-ברכות' מכובדים נגידי וידידי הקהילה היהודית הגדולה במוסקבה בירת רוסיה.