אאא

הלם בקהילה החרדית: הישיבה לצעירים של ציריך צפויה להיסגר תוך זמן לא רב, בהחלטה רשמית של רשויות הפיקוח והחינוך במדינה.

העילה לסגירתה, מאחר והיא לא הגיעה להישגים הנדרשים במקצועות החול הקבועים כחלק מתוכנית החינוך הלאומית. כך מדווח המקומון היהודי 'תכלס'.

בציריך פועלים כיום ארבעה מוסדות חינוך יהודיים: בית ספר לבנים, בית ספר לבנות, תלמוד תורה וישיבה קטנה. הישיבה, שנוסדה לפני כ-20 שנה ומנוהלת על ידי הרב יוסף גולדנברג, היא מוסד פרטי שאינו שייך לרשויות השוויצריות, אך החוק דורש ממנה ללמד את התלמידים מקצועות חול, ביניהן צרפתית, אנגלית ומתמטיקה.

אף שהרשויות הסכימו להעניק למוסד אורכה, כדי לנסות ולהשיג בכל זאת את ההכשרה המתאימה עבור המורים, שיניבו את התוצאה הרצויה, הצעד לא עזר והישיבה לא עמדה בקריטריונים.

בשל כך הוחלט כאמור כי הישיבה תיסגר, ורק לכיתה הגבוהה ניתן היתר להמשיך ולפעול עד סוף שנתה האחרונה.

מבכיר בהנהלת הישיבה נמסר לאתר 'תכל'ס', כי יש די כיתות עבור הלימודים, אך הקשיים הפיננסיים בהם שרוי המוסד אינו מאפשר הוספת מורים מתאימים. יצויי, כי הכיתה שכאמור תסיים את חוק לימודיה תצויד במורים למקצועות כלליים, והתלמידים יוסיפו שעות לימודים כדי להשתלם באותם מקצועות, אך מעבר לכיתה זו הישיבה תפסיק לפעול.