אאא

ועדת הגיוס מתכנסת היום (שני) בכנסת במטרה להתקדם בהליכי החקיקה של החוק. עם תחילת הדיון התייחס חבר ועדת הגיוס ח"כ אורי מקלב לסעיף המטרה בחוק ואמר כי "לימוד התורה הוא ערך, שירות צבאי אינו ערך - אלא צורך".

"אני מודיע מראש שכל סוגיית צמצום השוויון לא מקובלת עלינו, המילה שוויון לא נמצא בחקיקה אפילו לא בחוק כבוד האדם וחירותו, יש כאן בעיה גם במישור העקרוני וגם המעשי, ואנחנו לא יכולים להסכים לזה שמכניסים את הסעיף הזה דווקא בחוק הזה", הוסיף מקלב.

לדברי ח"כ אורי מקלב, יש דווקא אי שוויון בלומדי התורה, "לימוד התורה הוא ערך והצבא הוא צורך, כולנו היינו מייחלים שלא היינו צריכים צבא ובגלל הצורך יש צבא, לימוד התורה הוא ערך שעומד בפני עצמו, ולא רק זה אלא שאנחנו יודעים שקשה להגיד שהצבא הוא שוויוני, לא ניתן למקד את האי שוויון דווקא בצבא",

מקלב הסביר, כי החשש הוא כי בית המשפט יפרש את "צמצום השוויון" לרעת הציבור החרדי. לדבריו, "ברגע שנקבע שהשוויון צריך להיות שוויון וכעת אתה בא לצמצם את ה"אי שוויון". את הפרשנות לעניין הזה לא אנו נעשה כאן בשולחן הזה אלא יעשה בשולחן אחר (הבג"ץ)", אמר חבר הכנסת.

ח"כ מקלב הציג את התנגדותם לסעיפים נוספים: סעיף הסנקציות הכלכליות מקלב הסביר, כי הפחתת התקציב צריכה להיות מאותם מחוייבי הגיוס ולא מכל לומדי התורה, כמו כן העלה את נושא פקיעת החוק. יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם ביקש מנציגי משרד הביטחון והמשפטים לקיים ישיבה דחופה מול ח"כ מקלב בכדי להגיע להבנות.