אאא

היום (רביעי) כ"ח בתמו,ז חל יום השנה השישי להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, והמונים צפויים לעלות לקברו שבהר המנוחות לשאת תפילה לישועת הכלל והפרט. 

"כיכר השבת" חושף תיעוד וידאו נדיר המציג את האחדות ששררה בין מנהיגי הדור - מרן הגרי"ש אלישיב ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, כשהגרי"ש מעביר מסר ברור על עול ההנהגה המוטל על הגראי"ל.

לפני מספר שנים ביקר הרב יצחק לוונשטיין ז"ל, נאמן ביתו של מרן הרב שטיינמן זצ"ל, במעונו של מרן הרב אלישיב זצ"ל, לשליחות בעניין מסויים.

בטרם עזב את הבית, ביקר הרב לוונשטיין מהגרי"ש ברכה עבור הגראי"ל שלא חש בטוב.

מרן הגרי"ש: "אתם לא משגיחים עליו, אתם צריכים להשגיח עליו".

הרב לוונשטיין: "רק אם הרעבע ישגיח עליו [-זה יעזור. י"כ], הוא ישמע יותר לרעבע מאשר לנו".

מרן הגרי"ש: "הוא מקבל על עצמו כל הטרחות שבעולם. שיותר ינוח".

הרב לוונשטיין: "בסדר, הרעבע פסק". הרב לוונשטיין מסיים שהרעבע יזכה לאריכות ימים מתוך בריאות.

מרן הגרי"ש: "אמן, הרבה נחת".