אאא

בין הזמנים בעיצומו ובמפעל הפיס מזכירים לציבור בני התורה כי נותרו רק פחות מחודשיים למועד האחרון בו ניתן להשתתף בתחרות החיבורים התורניים. בעקבות לחץ כבד שהיה בשנים הקודמות במועד האחרון למסירת החבורות, מומלץ להקדים ולשלוח כבר עכשיו את החיבורים.

במפעל הפיס מציינים בסיפוק כי "חבורות" רבות כבר הגיעו לתיבת מיזם החיבורים של מפעל הפיס וכי אברכים ובחורי ישיבה רבים כבר מיהרו להזדרז ולשלוח את חיבוריהם בנושא "מוצא שפתיך תשמור". על החיבורים שמגיעים למפעל הפיס, עוברים חברי ועדת השיפוט כשבראשם עומדים גדולי ישראל, החיבורים שיגיעו למקומות הראשונים יזכו את שולחיהם בפרסים כספיים נכבדים בשווי עשרות אלפי שקלים כשהפרס במקום הראשון עומד גם השנה על 25,000 ₪. 

הנושא שנבחר השנה ע"י גדולי ישראל העומדים בראש המיזם לאחר דין ודברים ממושך הוא "מוצא שפתיך תשמור" - בגדרי נדרים ושבועות בהלכה", ראשי מפעל הפיס קיבלו לאורך השנים את ברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שציינו את גודל מעלת המיזם שמזרז את בני התורה להעלות את חידושי התורה עלי כתב עם מתן שכר נאה בצידה. 

 בראש מיזם החיבורים התורניים של מפעל הפיס במגזר החרדי עומד הרב ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה שמכהן כנשיא הוועדה, כשלצידו הרב יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר, הרב מסעוד בן שמעון ראש ישיבת אור אליצור, הרב אליהו אבא שאול ראש ישיבת אור לציון בירושלים, הרב נפתלי נוסבוים ראש ישיבת חיי משה ואב"ד אהבת שלום, הרב בן ציון הכהן קוק ראש בית הוראה הכללי בירושלים והרב חיים פרץ ברמן מראשי ישיבת פוניבז'. 

בפיס מציינים כי הפרס הראשון יעמוד גם השנה על סך 25,000 ₪, הפרס השני על סך 20,000 ₪, המקום השלישי יזכה בפרס בסכום 15,000 ₪, המקום הרביעי 10,000 ₪, המקום החמישי ב-5,000 ₪ ולצידם עוד שבעה זוכים בזכות לקניית ספרי קודש ברשת "אור החיים" בסך של 1,000 ₪. את טפסי ההצטרפות ניתן להשיג בדוכני הפיס בפריסה נרחבת וברשת ספרי "אור החיים". את החיבורים ניתן לשלוח החל מ- כ"ב אייר תשע"ח (7.5.18) ועד ל- כ"ה אלול תשע"ח (5.9.18) לת.ד. 364 בני ברק, במפעל הפיס מציינים  שלראשונה ניתן יהיה לשלוח את החיבורים גם לכתובת הכשרה nativ.co.il/pais

לפרטים נוספים ולבירורים הניתן להתקשר לטלפון ייעודי שיפעל בכל תקופת התחרות: 03-9411414.