אאא

שר ההסברה האריתראי הודיע היום (שני) בטוויטר, כי ארצו תחתום על הצהרה של שיתוף פעולה, זאת לאחר נתק בן 15 שנים.

ההודעה נמסרה בזמן שנשיא סומליה מסיים את ביקורו ההיסטורי באריתראה, לאחר ההפשרה ביחסים הדיפלומטיים בין אריתראה לאתיופיה בעקבות יותר משני עשורים של מלחמה ונתק, הפשרה שאיחדה משפחות שהופרדו משני צדי הגבול.

כאמור, בין סומליה לאריתראה אין קשרים דיפלומטיים כבר חמש עשרה שנים, לאחר שאריתראה הואשמה כי היא תומכת בארגון הטרור 'אל-שבאב' שבסיסו נמצא בסומליה, אולם המדינה הכחישה בתוקף את הטענות. יצויין כי למרות ההכחשה, מוטלות על אריתראה סנקציות כבדות של האו"ם.

נשיא סומליה ונשיא אריתריאה חתמו, בסיום הביקור, על הצהרה משותפת של "יחסי אחים ושיתוף פעולה מקיף."