אאא

שנים רבות נאבקים הורים לילדים הסובלים מתסמונת דאון כנגד ההחלטה המוזרה לאשר להם רק קצבה חלקית מהביטוח הלאומי בשיעור 50% מקצבת ילד נכה. החלטה זו, הקבועה בתקנות שנחקקו ע"י הכנסת מבדילה בין קבוצה זו לקבוצת הילדים הסובלים מאוטיזם או מפיגור למשל. ולא זו בלבד, מדובר בילדים הסובלים בד"כ מבעיות רבות נוספות כגון בעיות לב, ליקויי שמיעה, צורך בסיוע בתקשורת וכד' דבר המטיל על ההורים עומס טיפולי רב ועול כלכלי משמעותי.

החלטה זו, שמקורה במגבלות תקציביות ותו לא- שונתה לאחרונה בהחלטה היסטורית שהובילו מנכ"ל המוסד מר מאיר שפיגלר ומנהלת אגף הנכויות הגב' לימור לוריא באופן שמעתה, ילדים הסובלים מתסמונת דאון יקבלו 100% נכות עד גיל 6 ואף אחרי, בתנאים מסויימים.

ראשית, עפ"י ההחלטה החדשה תאושר קצבה מלאה בשיעור 100% באופן אוטומטי לילדים הסובלים מתסמונת דאון מגיל 90 יום ועד גיל 6, כולל הגדלת הזכאות לילדים שכבר מוכרים.

שנית, ניתן יהיה לקבוע נכות בשיעור 100% גם למי שעברו את גיל 6 ובלבד שייקבעו לו שלוש עילות המזכות כל אחת בשיעור 50% לפחות. קטגוריה זו תובא לשיקול דעתה של הוועדה הרפואית.

היות ובעניין העילות המזכות וההבדלים בינהם - אין לאדם מהשורה ידע ומומחיות עולה הצורך בהתייעצות עם עו"ד הבקי בתקנות ובפסיקה בכדי לסייע להורים לדעת האם ניתן לטעון כי במקרה האישי שלהם - ילדם סובל משלוש עילות מזכות היכולות להגדיל את קצבתו.

אלא שהחלטה חשובה זו מעוררת תקווה לשינוי רחב יותר בתקנות ילד נכה המתוקנות טלאי על טלאי במשך שנים. לעניות דעתי, אחד השינויים החשובים ביותר הנדרשים נוגע לילדים הסובלים מבעיות נפש ומבעיות התנהגות קשות ושאינם מאובחנים. ילדים אלה "נופלים" היום "בין הכיסאות" ואינם מזוכים בקצבה, או מזוכים רק בקצבה חלקית החלה על ילדים הזקוקים להשגחה וזאת, חרף מצבם הקשה השונה ממצבם של ילדים שלפי הפרשנות המקובלת זקוקים ל"השגחה" ילדים אלו, זקוקים להרבה מעבר "להשגחה".

הנטייה בקרב הגורמים המטפלים בתחום הנפש לגבי ילדים צעירים היא לא למהר ולאבחן. ההיגיון מובן, ילד צעיר יכול לעבור שינויים מרחיקי לכת בעזרת הטיפול המתאים ואין שום סיבה ל"סמן" אותו בהגדרה ספציפית אשר אין לה כל השפעה על הטיפול. לכן לעיתים קרובות ניתן למצוא בדו"חות רפואיים של ילדים המקבלים טיפול פסיכיאטרי מספר אבחנות שנשקלות, ואפילו תוכנית טיפול משמעותית ללא אבחנה ברורה.

אלא שילדים אלה, בהעדר אבחנה אינם מזוכים בקצבה בביטוח הלאומי והוריהם אינם יכולים להיתרם מתוספת כספית המסייעת להם ללוות, לטפל ולסייע לילד בדרך לשיפור מצבו.

בשנת 2010 תוקן בתקנות ילד נכה סעיף הקובע כי יזוכה בקצבה  "ילד עם אוטיזם או פסיכוזה – ילד שמלאו לו 90 ימים, הסובל מליקוי כלשהו על הרצף האוטיסטי, היינו PDD או ASD לרבות PDD NOS ותסמונת אספרגר, או מפסיכוזה וכן ילד במצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לליקויים האמורים".

סעיף זה הוא סעיף נדיר בתקנות ילד נכה שכן הוא פותח פתח להכיר גם במקרים שאינם מקרים מזכים במובהק כלומר, גם ילדים שאינם מאובחנים אולם התנהגותם דומה לילדים הסובלים מאוטיזם או מפסיכוזה – יהיו זכאים.

אלא שהוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי עושות שימוש בסיפא של סעיף זה לעיתים רחוקות בלבד. ללא איבחון, הסיכוי שהוועדה הרפואית תכיר לגבי ילדים אלו ביותר מצורך ב"השגחה" – קטן מאד.

לאחרונה זכינו בתיק כזה שנמשך למעלה מארבע שנים! ילד שזוכה ב50% בגין השגחה למרות בעיות רגשיות קשות ביותר טענו בעניינו כי יש לזכותו ב100% לפי אותה סיפא. שלוש פעמים בביה"ד לעבודה וחמש וועדות שונות עד שהקטין, הסובל מבעיות נפשיות קשות אולם אינו מאובחן - הוכר וקיבל 100% קצבה .

דרך הייסורים שעברו ההורים והצורך בהתמודדות עם הפרוצדורה המייגעת הוועדות הרבות ומשך הזמן הארוך שבין הליך להליך אכן מייאשים למרות שבמקרה הפרטי הייתה הצלחה והקלה גדולה משפחה.

הבשורה שמביא התיקון בעניינם של הילדים הסובלים מתסמונת דאון מעוררת תקווה לשינוי גם בקרב הילדים הסובלים מבעיות נפש.                                              

 מאמר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

הכותבת: עו"ד שרונה תגר, מתמחה בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי להערות ולפניות – לחץ כאן –  

או לפנות למייל: : [email protected]