אאא

בעוד כארבעה שבועות יבחרו 150 חברי גוף הבוחר את חברי מועצת הרבנות הראשית לחמש השנים הקרובות. והצהריים (שני) הודיע שלמה ריסקין, רבה של אפרת, כי בכוונתו להתמודד על התפקיד הבכיר.

יצוין כי הרבנים הראשיים, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, התנגדו על עצם הארכת כהונתו באפרת - כאשר הגיע לגיל 75 והיה זקוק לאישור מועצת הרבנות.

לדברי ריסקין: "אני מאמין בחשיבות העליונה של הרבנות הראשית לישראל ושל הזרם האורתודוקסי שמייצג יהדות בעלת מסורת בת ארבעת אלפים שנה. אך באותה העת, הרבנות הראשית, שרואה את עצמה נציגה של כל עם ישראל, בארץ ובחו"ל, צריכה למצוא את הגשר בין התורה וההלכה לבין אנשים שרואים את עצמם כחילונים".

"בתוך הרבנות הראשית צריכה להיות נציגות לקולות אורתודוקסיים נוספים, קולות שמבטאים אוניברסליות ואנושיות, שהולכים בדרכם של בית הלל ולא רק בדרכם של בית שמאי, קולות שיתייחסו בכבוד לכל ביטוי של יהדות.

"על הרבנות הראשית לפעול כתלמידי אהרן, אוהבי שלום ורודפי שלום, אוהבי הבריות ומקרבן לתורה. זאת הסיבה שכעת אני שוקל להתמודד למועצת הרבנות הראשית", הוסיף.