אאא

בימים אלו מלאו 55 שנה לעלותו של רב המושב בית חלקיה הגאון רבי שלמה הלוי פולק לכהן בתפקיד. המרא דאתרא הינו מוותיקי וזקני רבני ישראל אשר זכה לשמש עוד את מרן החזון איש זצ''ל שקירבו בעבותות של אהבה וזכה לקירבתו בימי לימודיו של הרב שליט''א בישיבת פוניבז'.

ייחודו של הרב מלבד גדלותו בתורה וביראה בהיותו תלמיד אם הישיבות ומורשתו הייחודית אותו ינק מאבותיו שכיהנו פאר ברבנות בעיירות הונגריה יחד עם קירבתו לגדולי פוסקי דורנו שעם חלקם הוא מצוי בקשרי משפחה.

קשר מיוחד היה לרב עם מרן בעל ה'שבט הלוי' שהיה מגיע משך שנים רבות למנוחה במושב לאחר ימי חג הפסח וחג הסוכות, וכל ענייני הנהגת המקום נקבעה על פיו. המושב ידע בשנים האחרונות התפתחות משמעותית בבניית שכונות הרחבה והצטרפות משפחות רבות להתגורר במושב לאור זאת ולאחר התייעצות עם גדולי ישראל הודיע על רצונו להסמיך את בנו הגאון רבי דוד פולק לכהן לצידו בקודש.

בימים אלו נערכים במושב למעמד ההכתרה שיתקיים בשבוע הבא, המעמד יחל בתהלוכה רבתי מבית הכנסת המרכזי לעבר אולם השמחות המקומי שם תערך סעודת מצוה בהשתתפות גדולי ישראל ראשי ישיבת 'שערי שמועות' השוכנת במושב, רבנים ותושבי המושב.

לקראת המעמד נכנסו המרא דאתרא יחד עם בנו הרב הצעיר ומשלחת של ועד המושב למעונם של גדולי ישראל מרן שר התורה הגר''ח קניבסקי ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטין וראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי ראשי ישיבת פוניבז' רבותיו של מרא דאתרא ובנו הרב הצעיר, שחתמו על כתב ההכתרה ובירכו את הרבנים לחיזוקה ורוממותה של תורה והעמדת הדת על תילה.