אאא

בתחילת השבוע נחשף ב"כיכר השבת" כי סערה פרצה בישיבת 'אור לציון' בראשות הגאון רבי אליהו אבא שאול, לאחר שהעביר הוראה לתלמידיו בה נאמר כי אין להשתתף בשמחת החתונה של אחד מתלמידי הישיבה שהתקיימה. הסיבה: קיומה בחודש אלול. 

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, התייחס לשאלת תלמידיו בנושא קיום חתונות בחודש אלול והגיב: "נער הייתי וגם זקנתי וראיתי את גדולי עולם. רבנו הגדול רבי עזרא עטיה. רבנו חנניה גבריאל יהושע. רבנו הגאון יהודה הכהן שאקו. רבנו בן ציון אטון. רבנו החסיד צדקה חוצין. רבנו חזקיה שבתי. רבנו יהושע שרבני. רבנו אפרים הכהן זקן המקובלים. רבנו עובדיה הדאיה. רבנו אברהם הררי רפול. רבנו יעקב עדס. רבנו יעקב מוצפי. רבנו יהודה צדקה. רבנו יששכר אבועזיז. רבנו מאיר ואעקנין. רבנו רפאל עבו. רבנו שלום מזרחי. רבנו בן ציון חזן יד ימינו של הבן איש חי. זכר צדיקים לברכה וזכותם תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל להכתב ולהחתם בספר חיים טובים.

"כולם כאחד עודדו שמחו המריצו בירכו כל בחור הן גדול בתורה הן בנם של פשוטי עם. להתחתן ולהקים בית בישראל. והיו באים בשמחה גדולה להשתתף בחופה לרקוד ולשמוח. והיית רואה על פניהם איזו צהלה. הארת פנים. אהבה. חן וחסד. בראותם זוג נכנס לחופה. כאילו היה בנם".

הפוסק הספרדי סיכם את דבריו וכתב: "מעולם לא שמענו. לא אמרו ולא מנעו מלשאת אשה בתאריך כלשהו וכל שכן באלול. אלא היו מעודדים לזרז את הנישואין".