אאא

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו נכנס הצהריים (ראשון) למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בכדי לקבל את ברכתו לרגל כניסתו לתפקיד נשיא בית הדין הגדול.

בהמשך העלה הרב הראשי מספר נושאים שעל סדר היום בענייני בית הדין אשר הצטברו על שולחנו של הרב הראשי בימים האחרונים וביקש לקבל את הכרעתו של בגר"ח. 

הגר"ח קנייבקי איחל לרב הראשי "שימשיך לקדש שם שמים גם בתפקידו החדש כנשיא בית הדין הגדול כפי שעשה עד כה כנשיא מועצת הרבנות הראשית בחמש השנים האחרונות".