אאא

פחות מחודש לבחירות המקומיות בירושלים, חבר מועצת גדולי התורה, וראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי נרתם למען 'דגל התורה' ויצא בנאום יוצא דופן בקריאה של שלום בצל הפילוגים בקרב הציבור החרדי.

בכנס פנימי של רבני השכונות מטעם 'דגל התורה', בו השתתפו נציגי התנועה, פתח הגרב"מ: "החזון של מקימי דגל התורה בחיי היום יום, זה נוגע קודם כל לעירייה ולנציגים שלנו בעירייה, על כל צעד ושעל, מה שנוגע להיעזר בצרכיו האישיים של כל אדם ובפרט לאלה הקרובים לנו, נוגע קודם כל בראש ובראשונה לנציגים שלנו בעירייה".

"אנשי עירייה ההנהגה היום יומית של העיר, מה הם צריכים להרגיש? כאילו כל אחד עומד עם אקדח שלוף לרקה שלהם. ככה זה בענייני היום יום, לא רוצה להגיד מה עם ענייני הרוח והייראת שמים וכל ענייני הרוחניות של העיר הזאת".

ראש הישיבה הוסיף: "ענייני העירייה זה חיינו, חיי ישיבותינו, בתי ספר לבנות שלנו, חיי ה'חדרים' מה לא? אבל כך הקב"ה מוביל את העניין שצריכים לעשות תעמולה להסביר שיבחרו. למי? ל'דגל התורה'. מה פירוש ל'דגל התורה?'

הגרב"מ אזרחי התייחס לפילוג מול אנשי אגודת ישראל, "מישהו שאל אותי היום לפני כמה שעות, 'אתה מדבר שצריכים להיות מאוחדים כולם לעבוד ביחד ביחד, הנה - חל פירוד בירושלים' אמרתי לו: 'אנחנו נשארים מאוחדים, אנחנו עובדים בשביל כל יראי ה' באותה מידה. עובדים בשביל כולם אנחנו לא עשינו פירודים", דברי הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי.