אאא

עיתון המופיע בעיר טבריה החליט, כי לא יפרסם כתבות עם הקשר פוליטי עד לאחר הבחירות, וזאת בגלל המחלוקת הקשה בעיר.

כזכור, בעיר טבריה התאחדו רשימות ש"ס, דגל התורה והפלג הירושלמי לרשימה אחת בראשות סגר"ע אליהו זיגדון, אך מנגד המקובל הגאון רבי דב קוק תומך במועמד דודיק אזולאי, שהעניק מושבים ברשימתו לאנשי הרב.

מטבע הדברים פרצה מחלוקת קשה בעיר, כאשר הקול החרדי התפצל, ויש מאבק על עמדתו הפוליטית של כל רב קהילה. ברקע, קיים החשש שמי שירוויח מהפיצול, הוא המועמד האנטי-חרדי המוצהר לראשות העיר רון קובי.

כאמור, בעקבות כך ובניסיון שלא צלח לרצות את כל הצדדים, החליט העיתון המקומי "מקומי טבריה" לפרסם הבהרה בעמודו הראשון של העיתון, בה נאמר כי הוא לא יפרסם מעתה ועד לאחר הבחירות כתבות בנושא הבחירות והמסתעף.

וכך נכתב בשער העיתון המקומי: "אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל; הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: 'אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל'. כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים - אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי".

ההבהרה בשער העיתון
ההבהרה בשער העיתון
הגדלה

לאחר שורת הציטוטים מחז"ל, הוסיף עורך העיתון והסביר: "זכתה העיר טבריה, שמתגוררים בה גדולי עולם, רבנים גדולים וצדיקים. לאור החשש של פגיעה בגדולי ישראל חס ושלום, והרצון לברוח מן המחלוקת שהיא יותר גרועה מאש, החלטנו במערכת 'מקומי טבריה' להימנע מלפרסם כתבות עד לאחר כ"א חשוון יום הבחירות".

על ההחלטה החריגה חתמו המו"ל, העורך הראשי וצוות העיתון.