אאא

בשנים האחרונות זה הפך למנהג ידוע, בזמן שהרך הנולד בוכה בברית המילה, הציבור משתתק ומבקש בקשות כסגולה לשעת קבלת תפילות.

 אך הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים בירושלים, קובע כי מדובר בהמצאה ללא אף מקור הלכתי. לא רק זה, אלא בדיוק הפוך.

בימים האחרונים נשאל הגרב"צ בנושא: "האם יש מקור למנהג לבקש בקשות בזמן הבכי של התינוק בברית".

 הרב פסק כי מדובר בהמצאה והסביר: "המצאה חדשה. אדרבה הרב מעבר יבק כתב כי הנאספים בשעת המילה זוכים לנשמה יתירה של שבת. ובשעה שהתינוק בוכה וכואב מסתלקת הנשמה מהנאספים ונשאר בהם נפש. ובכדי להחזירה מברכים על הבשמים דוגמת מוצאי שבת קודש".