אאא

המועמד הממוקם במקום 2 ברשימת ש"ס בבני ברק, גדליהו בן שמעון, עושה עבודת חריש עמוקה בקרב הנוער המתמודד, על מנת לבחון את מצוקותיהם לעומק, כדי שניתן יהיה לקדם פתרונות מעשיים.

בן שמעון הצהיר זה מכבר, כי בקדנציה הקרובה בכוונתו להתמקד ביתר שאת בטיפול אישי בקבוצות 'נוער מתמודד'. בשבוע האחרון סייר בן שמעון בכמה מרכזים, ואף הופיע בפני קבוצות הנוער, במטרה לבחון את הנושא לעומק, כמו גם פתרונות אפשריים לטווח השנים הקרובות.

כמידי מוצאי שבת מתקיים שיעור תורה ע"י יו"ר מכינת חנוך לנער הרב מרדכי עובדיה בביתו, במוצ"ש השיעור התקיים לשם שינוי בישיבה שנפתחה בשיתוף פעולה עם הרב עובדיה מרדכי והרב רחמני.

בשיעור השתתפו כ 150 נערים, בהשתתפות גדליהו בן שמעון. הנערים התרגשו לשמוע את דבריו של בן שמעון, שלקח על כתפיו נושא כה כאוב לטיפולו האישי.

"ניתן לפעול גדולות ונצורות למען הנוער המתמודד, ואני מתכוון לעשות זאת בקדנציה הקרובה בעז"ה", הצהיר נציג ש"ס.