אאא

בעוד עיני כולם נשואות לבג"צ בשבתו לדון בנוגע לעתירה בעניין פסילת פינדרוס להתמודדות על ראשות העיר אלעד, מתחת לראדר התנהלה סאגה משפטית דרמטית בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב-יפו.

בעתירה שהגישה סיעת 'מאמינים' הכוללת את אגודת ישראל, נגד פסילתה של האחרונה על ידי מנהל הבחירות מלהיכלל ברשימה המאוחדת המתמודדת למועצת העיר תל אביב – יפו, זכתה אגודת ישראל בהישג מרשים ובניצחון מוחץ.
מנהל הבחירות בתל אביב ירוחם כהן, קבע שלא לקבל את רשימת המועמדים שהגישה אגודת ישראל כרשימה משותפת עם יתר הסיעות ברשימת 'מאמינים', לנוכח לקות טכנית של חתימה מיותרת אחת יותר מידי של סגן השר יעקב ליצמן.

הסאגה המשפטית הזו החלה כאשר בחוברת הגשת הרשימה חתם בטעות סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, כבא כוח אגודת ישראל, בעוד בא כוחה הרשום של סיעה זו הוא בכלל – שלמה וידיסלבסקי. יחד עם זאת, וידיסלבסקי חתם אף הוא על חוברת ההגשה, אך מטעמה של יהדות התורה.

להגנתה טענה אגודת ישראל באמצעות עו"ד מיכל רוזנבוים, כי חתימתו של וידיסלבסקי היא גם מטעמה. יתר על כן, גם אם מדובר בפגם, הרי זה ליקוי המוגדר בחוק ככזה הניתן לתיקון. משכך, מנהל הבחירות חייב לאפשר לתקן את הפגם ולצרף את חתימתו של וידיסלבסקי במקום חתימתו של סגן השר ליצמן.

משמעות החלטה זו של מנהל הבחירות היא, שאגודת ישראל לא תוכל להשתתף במימון לו התחייבה כלפי הרשימה המשותפת, דבר שיגרום לה נזק ממשי.

אך לדברי מנהל הבחירות, יש לדחות על הסף את הטענה לפיה חתימתו של וידיסלבסקי בשמה של יהדות התורה, כמוה כחתימה גם בשמה של אגודת ישראל. העובדה שהחותם הוא בא כוחה של שתי המפלגות בעלי אישיות משפטית נפרדת, אינה מעלה ואינה מורידה.

משכך, מדובר בליקוי שאינו ניתן לתיקון וכמוהו כהגשת רשימה ללא חתימה של בא כוח מוסמך.

כאמור, בית המשפט הכריע לקבל במלואה את העתירה, מאחר ותכליתה של הוראת החוק היא להבטיח את טוהר הבחירות ואת אמינותן של רשימות המועמדים, על מנת למנוע כל חשש מפני מניפולציה כזו או אחרת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עינינו הרואות", כתב השופט חגי ברנר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בנימוקי הכרעת הדין, כי "הליקוי שנפל ברשימה המשותפת בענייננו, קרי, חתימה בשמה של סיעה או מפלגה עקב טעות בתום לב של מי שאיננו מוסמך לכך (סגן השר ליצמן), אינה באה בגדרם של אותם ליקויים המחייבים פסילה של רשימה על הסף".

בהמשך הכרעת הדין, כתב השופט עוד: "כך או אחרת, ברור כשמש כי מדובר בטעות בתום לב שאין עמה כל חשש מפני כוונה לפגוע בטוהר הבחירות או מפני קנוניה כלשהי בהם מעורבים הנוגעים בדבר. ברור גם כי הרשימה המאוחדת הוגשה לרישום על דעתה של אגודת ישראל, שהרי בא כוחה הוא אותו וידסלבסקי אשר חתם גם בשמה של יהדות התורה, ואין כל חשש שמא מתחזה כלשהו חתם על הרשימה בשמה של מפלגה שכלל לא התכוונה לצרף את חתימתה.

"בסופו של דבר, אין תחליף להגיון, לשכל הישר ולמידתיות, וכמו הפרוצדורה האזרחית, כך גם אין להפוך את דיני הבחירות למיטת סדום, שבה מקצצים את רגליה או מתיזים את ראשה של רשימת מועמדים כדי להכניסה לתוכה כנכה או כבר מינן", לשון השופט.

כאמור, בית המשפט קיבל את העתירה של אגודת ישראל במלואה ואף קבע תקדים בכך שפסק נגד משרד הפנים הוצאות משפט בסך: 10,000 ש"ח.