אאא

בג"צ דחה את העתירה של סיעות ש"ס ודגל התורה נגד החלטת השר צחי הנגבי שלא לדחות את הבחירות לראשות העיר אלעד. העתירה הוגשה כנגד השר הנגבי, ראש העיר ישראל פרוש, חברי המועצה אבי דיין, ברק צברי ושי נתן. המשמעות היא שהבחירות בעיר יתקיימו במועדן ללא שיצחק פינדרוס יוכל להשתתף בהן מה שמבטיח ככל הנראה את ניצחונו של ישראל פרוש.

בית המשפט אף פסק למפלגות הוצאות, "אנו סבורים שבנסיבות שבהן ההתדיינות נמשכה, למעשה ללא עילה של ממש בדין, עד לשלב מאוחר זה אין מוצא מפסיקת הוצאות. העותרים יישאו בהוצאות המדינה בסך 000,5 שקל, ובהוצאותיהם של המשיבים 3 ,5 ו-6 בסך 5,000 שקל נוספים לכל אחד מהם".

כבר בתחילה גורמים משפטיים העריכו כי הסיכוי לנצח בעתירה מסוג זה - קלוש עד אפסי.

בהחלטת השופטים הם התייחסו להחתמות התמיכה בפינדרוס ואמרו "כל הצדדים טענו, לכאן ולכאן, באשר לסיכוייהם של המועמדים. לכך לא היה מקום. אחד מעקרונות היסוד של דיני הבחירות הוא חשאיותן, ואין מקום לנסות ולערער בריח תיכון זה על-ידי הצהרות של אנשים באשר לתמיכה במועמד כזה או אחר. אין צריך לומר שאף אין מקום לקבל הנחות כאלה או אחרות באשר לדפוסי הבחירות ביישובים חרדיים או אחרים".

כזכור, ימים ספורים לאחר שהועברה אליו הסמכות משר הפנים אריה דרעי, השר צחי הנגבי החליט ביום חמישי, כי הבחירות בעיר אלעד יתקיימו במועדן - ביום שלישי הקרוב, בניגוד לדרישת 'דגל התורה' וש"ס, זאת לאחר שקיים שימוע לשני הצדדים, והחליט כי הן יתקיימו במועדן.

בהחלטתו כתב הנגבי, כי "עם כל ההבנה המתחייבת לכאבם של תושבים רבים בעיר אלעד, והצער על כי רשלנות בתום לב מצד המועמד המועדף גרמה לפסילתו, אינני יכול לקבוע כי ניתן להחיל על הנסיבות בעיר אלעד את ההלכה החד משמעית שנקבעה כמפורט לעיל בבית המשפט העליון".

הנגבי מציין כי "בבחירות המקומיות הנוכחיות נפסלו 657 מועמדים, מתוכם 14 מועמדים לראשות רשות מקומית. מתן פרשנות מקילה לעיקרון "הנסיבות המיוחדות" במקרה של העיר אלעד, יקעקע את עקרון השוויון לגבי החלטות הפסילה שכבר ניתנו, ויקבעו רף נמוך במיוחד, שספק אם יעמוד במבחן ההלכה הפסוקה".