אאא

קהילה קטנה המתפללת בבית כנסת "תפארת בחורים" בלב שוק מאה שערים ביקשה לערוך בשבת בבוקר קידוש לרגל ניצחונו בבחירות של משה ליאון, ראש העיר הנבחר.

אלא שהיוזמה נוטרלה מבעוד מועד על ידי מספר קיצוניים ששמעו על הקידוש המתוכנן, הגיעו לבית הכנסת בליל שבת וערכו במקום פוגורום.

בין היצר הם שפכו סבון על הקוגל והשליכו אותו על הרצפה, שפכו את בקבוקי השתייה על הרצפה וכן גנבו את בקבוק היין שהוכן עבור הקידוש כדי שהמתפללים לא יוכלו לערוך קידוש גם עם מעט האוכל שנשאר.

גבאי בית הכנסת עדיין לא פתרו את התעלומה - מי נתן להם מפתח או פתח להם את הדלת של בית הכנסת.