אאא

הרב דוד דרלי, ביקר בתחילת השבוע המעונו של המקובל הגאון הרב דב קוק, כאשר במהלך הביקור סיפרו לרב קוקעל "טיסת השבת" שיצאה מניו יורק ביום שישי ולא הגיע ליעדה בישראל לפני שבת קודש ונוסעיה נאלצו לשהות בשבת, באתונה, ובניהם הרב דרלי.

כששמע הגר"ד קוק על כך, סיפר על הטיסה של הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל עם ייבדל לחיים, המשגיח רבי דן סגל, שגם כן התעכבה, וסיפר הרב כי בטיסה היתה תקלה מסויימת שחייבה את המטוס לנחות באיטליה והקברניט הודיע שהטיסה מתעכבת בחצי שעה. 

"זה היה ביום חמישי והגיע זמן מנחה, לא היה שם ציבור, ורבי דן סגל נעמד להתפלל מנחה, והתפילה של רבי דן סגל מתארכת והחצי שעה עומדת להגיע וצריכים לחזור אל המטוס, אך רבי דן סגל מאריך בתפילה, הרב פינקוס ניסה לסמן לרבי דן סגל שיסיים, אך רבי דן סגל ממשיך בתפילתו כחמישים דקות", סיפר הרב קוק. 

אך ככל שהאריך רבי דן סגל בתפילתו כך הוארך העיכוב של המטוס, ולאחר כחמישים דקות שסיים רבי דן סגל את תפילתו נישמע הכרוז "לחזור לטיסה" והתנצלות שהטיסה התעכבה יותר מחצי שעה כפי שתוכנן.

"לאחר שחזרו אל הטיסה שאל הרב פינקוס זצ"ל את המשגיח רבי דן סגל: 'אנו ביום חמישי ושמעת כי העיכוב הוא חצי שעה, ואתה יודע כי אם תתעכב תישאר בבית הנתיבות באיטליה בשבת, ובכל זאת הארכת בתפילה, מה חשבת באותו הזמן?'. והשיב רבי דן סגל לרב פינקוס: 'נכון, ידעתי את כל מה שאתה אומר לי, אבל הבהירות שהייתה לי בתפילה לא נתנה לי להפסיק'".