אאא

לקראת שמחת חתונת נכד נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן שתיערך השבוע (רביעי) עלה בנו, הגאון רבי יעקב כהן, לבתי גדולי ישראל להזמין ולהתברך.

גדולי תורה, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לצד בכירי המערכת הפוליטית צפויים להשתתף בשמחת נישואי נכדו של הגר"ש כהן, בן לבנו  רבי יעקב כהן, ראש ישיבת 'נזר התלמוד'.

במהלך הביקורים דיברו גדולי ישראל עם בנו של נשיא המועצת על צורך השעה לליכוד השורות בשלום ואחדות בין כלל פלגי היהדות החרדית לאחר תקופת הבחירות בכדי לפעול ולהשיג בפעילות משותפת יותר ויותר למען כלל הציבור כפי שעבדו יחד בשנים האחרונות וההישגים היו בהתאם.