אאא

עתירה שהוגשה לבית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) במטרה למנוע את שריפת גופתה של המנוחה, רונה רמון ע"ה, נדחתה.

מדובר בעתירה שהגיש עורך הדין שמעון עשור, בה הוא דרש כי בית המשפט יצווה על איסור שריפת הגופה של רמון שנפטרה בשבוע שעבר לאחר מחלה קשה, והביעה רצון שגופתה תישרף לאחר מותה.

בנימוק לדחיית העתירה, כתבו שופטי בג"צ: "העותר לא הצביע על כל עילה שבדין, להתערבותו של בית משפט זה. יתרה מזו, לעותר אין כל מעמד חוקי להתנגד למילוי משאלתה-צוואתה של המנוחה, ולהתערב בעניין שבין אדם לעצמו ולבני משפחתו".

בג"צ הוסיף כי "העותר מגדיר עצמו בעתירתו כ'עותר ציבורי, בהיעדרו של בעל אינטרס אישי ממשי וישיר בסוגיה', אלא שאין בהעמדת דברים זו כל ממש. למנוחה בני משפחה מדרגה ראשונה, כולל שלושת ילדיה".

מסיבה זו החליט, כאמור, בג"צ שלא למנוע את שריפת הגופה.

כזכור, החלטתה של רמון עוררה סערה רבה ורבנים שלחו מכתבים לבני המשפחה בבקשה לשקול את קיומה של ההוראה של המנוחה.