אאא

נמשך מאבק 'הפלג' במודיעין עילית למנוע את פינוי בית הכנסת "יחל ישראל" בעיר, כשבסוף השבוע הוא הגיע אף לקברו של רב העיר הקודם הגר"ש קסלר, אביו של הרב הנוכחי שמתכנני הפינוי כפופים לו.

כפי שפורסם ב"כיכר השבת", מתנהל קרב על בעלות בית הכנסת יחל ישראל בעיר מודיעין עילית, כשהעמותה המנהלת את בית הכנסת מעוניינת בסילוקם של הרב והמתפללים המשתייכים ל'הפלג'.

אנשי העמותה, המשתייכים לזרם המרכזי בציבור הליטאי ומחזיקים בבעלות על בית הכנסת, מבקשים לפנות את בית הכנסת לתקופה, בגלל שיפוץ דחוף ומפגע בטיחותי.

לעומתם טוענים רב בית הכנסת הרב יעקב אייזנבאך והמתפללים השייכים ל'הפלג', כי השיפוץ נועד לסלקם מבית הכנסת, וכי כלל אין צורך בשיפוצים.

בימים האחרונים הגיעו אל המקום שוטרים, כמה פעמים, כדי לבצע את הפינוי, אך נתקלו בקהל גדול הגודש את בית הכנסת, מאחר וה'כוללים' של הפלג הקיימים בעיר עברו אליו במטרה למנוע את פינויו.

בנוסף, היות והעמותה המנהלת כפופה לרב העיר הגר"מ קסלר, הגיעו מתפללים לקברו של אביו, רב העיר הקודם הגאון רבי שמחה קסלר זצ"ל שהעמותה קרויה על שמו, להתפלל על קברו ל"ביטול הגזירה", כדבריהם.

בשעה 01:00 לפנות בוקר שישי הגיע הגר"א דויטש לבית הכנסת ומסר שיעור במשך שעה ארוכה בפני מאות אברכים שערכו שם 'משמר', ולאחר מכן נשא דברי מחאה כנגד "המזימה המחרידה לנעול בית מקדש מעט", וחיזק את ידי בני קהילת יחל ישראל "לעמוד איתן כנגד הרדיפות המחמירות והולכות".

קודם לכן הגיע ראש ישיבת בית מאיר הגר"צ רוטברג, אף הוא כדי לחזק את מתפללי בית הכנסת יחל ישראל.