אאא

פרסום ראשון: מנכ"ל עיריית אלעד זאב קשש זימן היום (ראשון) ישיבת מועצה שלא מן המניין, זאת לאחר שכזכור תקציב 2019 לא אושר בישיבת המועצה האחרונה, בשל התנגדות דגל התורה וש"ס.

הרוחות הפוליטיות באלעד ממשיכות כידוע לסעור מאז הבחירות האחרונות, כשבדגל התורה וש"ס החליטו על הליכה כגוש מאוחד ולהתנגד לתקציב 2019, בצל המו"מ הקואליציוני עם ראש העיר ישראל פרוש - שהגיע למבוי סתום.

בשעות האחרונות (ראשון) הוציא מנכ"ל העירייה זאב קשש, המזוהה עם דגל התורה, מכתב לחברי המועצה, בו הוא מזמן אותם לישיבת מועצה שלא מן המניין, על מנת לנסות ולאשר את התקציב.

במכתבו רומז זאב קשש, כי למרות הניסיונות להגיע להסדר, החברים - כולל אלו ממפלגתו דגל התורה - העדיפו לנטרל את התקציב כולו.

מכתב המנכ''ל
מכתב המנכ"ל
הגדלה

וכך הוא כותב: "בתאריך 31.12.19 התכנסה מליאת המועצה על מנת לדון ולאשר את הצעת התקציב לשנת 2019, אך לצערי הרב הצעת התקציב נדחתה ברוב קולות, עקב טענות שונות של מספר חברים על סעיפים שונים בתקציב".

"למרות שחלף כמעט שבוע מהדיון במועצה", מוסיף המנכ"ל, "עד כה לא קיבלתי שום בקשה לדיון או הצעה כלשהי לשינויים בסעיפי התקציב השונים, וברור לכם שקשה מאוד להתנהל בצורה מתוקנת ללא תקציב מאושר, כאשר האגפים והמחלקות יכולים לעבוד רק על בסיס של 1/12 מתקציב 2018".

קשש משחזר את ההחלטה של החברים לדחות את התקציב בישיבת המליאה: "למרות שהוצעו במהלך הדיון מספר הצעות, להוציא מספר התקציב את הסעיפים שיש עליהם חילוקי דעות, או שהחברים שמעוניינים להעלות הצעות חלופיות מוזמנים לעשות זאת בישיבה - זה לא נעשה".

לסיום כותב קשש: "הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין, בתאריך 16.01.19. בשלב זה יש די והותר זמן על מנת להספיק לדון בעל הנושאים ובסעיפי התקציב שמיועדים לשנת 2019, וזאת עד לתאריך הישיבה".