אאא

רבני ישיבת 'בית מאיר' לצעירים, ראש הישיבה הגאון רבי רפאל פרוכטר, המשגיח הרב חברוני ורבני הישיבה הרב רפאל שטינרטר והרב פרויברט, הגיעו לביקור והתייעצות חינוכית אצל הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי.

הרבנים פרסו בפניו את ההתקדמות והמהפך בישיבה כאשר הגר"ש גלאי, שהיה לפני שנים רבות ר"מ בישיבה, ציין ששמע על ההתקדמות מכמה בוגרים. 

ראשי הישיבה הזמינו את הגר"ש גלאי למסור שיחות בישיבה מידי תקופה כדי לעורר את בחורי הישיבה לתורה ויראת שמים והרב גלאי הודיע כי אכן יגיע להיכל הישיבה. למסור שיחות.