אאא

בני ישיבת פוניבז' בבני ברק נעמדו היום (ראשון) לצפות בהתרגשות בשיחה בין מרנן ורבנן ראשי הישיבה; שיחה שלא נערכת לנגד עיניהם דבר יום ביומו.

היו אלו ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין וראש הישיבההגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שהתיישבו לפתע על אחד מספסלי הבחורים, ונועדו לשיחה שלא מן המנין.

בין ראשי הישיבה, שמכהנים יחדיו זה לצד זה, לא פחות מ-65 שנים, בהנהגת הישיבה המפורסמת שעל הגבעה, קיימת מאז ומתמיד הערכה וידידות רבה.

הבדל השנים ביניהם - הגרב"ד בסוף שנות ה-80 לחייו והגר"ג במחצית העשור העשירי - לא טשטש מעולם את הידידות והיחסים החמים בין שני הרבנים.

כזכור, כשמרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל החליט בשנת תשס"ג לצרף את הגר"ג אדלשטיין כחבר בכיר במועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', היה זה הגר"ג שביקש ביוזמתו לצרף גם את רעהו הגרב"ד לחבר ב'מועצת'.

"עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו", מסכם בהתרגשות אחד מהתלמידים, שצפה היום בשיחה הלבבית בין שני הרבנים הנחשבים - שיחה שתוכנה אינו ידוע.