אאא

'הפלג הירושלמי' מקים ישיבה לצעירים בעיר אלעד, שתיפתח בזמן אלול הקרוב.

במעמד הקמת הישיבה השתתפו ראשי ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש וראש ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה, הגר"י ארנברג.

יצוין כי כיום יש ל'פלג הירושלמי' תלמוד תורה באלעד.

בבחירות האחרונות בעיר, קיבלה סיעת 'בני תורה' יותר משש מאות קולות, אך אלו לא הספיקו למפגלה כדי לעבור את אחוז החסימה ונציגי 'הפלג' לא נכנסו למועצת העיר.