אאא

בדיוני ועדת הכספים שהתקיימו השבוע חשף ראש העיר משה ליאון כמה מתכניותיו הרבות שבכוונתו ליישם ב-2019.

הבטחת הבחירות של ליאון לשעה חניה חינם לתושבי ירושלים קורמת גידים ועור אף היא. במסגרת התקציב החדש החליט ראש העיר לתקצב את נושא 'שעת חניה חינם לירושלמים' בתקציב של 25 מיליון ש"ח ופרויקט זה יצא לפועל במחצית השניה של 2019 בחודש יולי.

תקציב העיר ירושלים מובא לראשונה מזה מספר שנים כבר בחודש ינואר לאישור מועצת העיר והוא יעמוד על סך 950 מיליון ש"ח, כאשר תקציב הפיתוח יעמוד על סך 3.1 מיליארד שקל והתקציב הרגיל יעמוד על סך 6.4 מיליארד שקל - תוספת של 7% ביחס לשנה שעברה.

עיקר תוספת התקציב היא במסגרת הגידולים הטבעיים של העיר. המרוויחים העיקרים הם אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) שיזכו לתוספת תקציבית הגדולה מכולם. תקציב מינהל תפעול יגדל ריאלית ב-12.5 מיליון ש"ח ממקורות העירייה ועוד 40 מיליון ש"ח מתקציב הבירה. תוספות אלה מיועדות עבור שיפור המרחב הציבורי הכולל: ריבוד כבישים, בינוי כיכרות ושיפוץ מדרכות. סה"כ כל התקציב לפרויקט שיפור פני העיר יעמוד על סך 120 מיליון ש"ח לעומת 48 מיליון ש"ח בשנה החולפת.

בנוסף, ראש העיר מתכוון להמשיך לגייס תקציבים ממשלת ישראל עבור הנושא ובכוונתו, כי התקציב יעמוד על סך 150 מיליון ש"ח.

משה ליאון מסר: "זהו התקציב הראשון שאני מגייס ומעביר למען תושבי ירושלים. אני שלם מאוד עם תוצרי התקציב וכבר יכול לדמיין איך ירושלים תיראה בסוף השנה הנוכחית. השנה, השקענו נתח נכבד מהתקציב ברווחת חייהם ואיכות חייהם של תושבי העיר, אני בטוח שבקרוב השינויים יראו ויורגשו כבר בשטח. האג'נדה שלי ברורה ופשוטה; 'ירושלמים שווים יותר', ולכן, אמשיך לפעול לגיוס משאבים נוספים למען רווחת ואיכות חייהם של תושבי העיר בכל הזדמנות".