אאא

גדולי ישראל ובראשם מרנן הגראי"ל שטיינמן והגרמ"י לפקוביץ זצ"ל, קבעו בעבר כללים ברורים בנוגע לרישום לישיבות הקטנות בעיר בני ברק, אך נדמה כי הרשמים ומנהלי הישיבות מתוחכמים יותר.

המבחנים הרשמיים יתקיימו אמנם בחודש ניסן, כפי שקבעו גדולי ישראל, אך ל'כיכר השבת' נודע כי בפועל הרישום כבר הסתיים, כך שכל ילדי כיתות ח' בתלמודי התורה המוכרים בעיר כבר יודעים באיזו ישיבה ילמדו בשנה הבאה, וזה כבר לא סוד.

בין תלמודי התורה המובילים בעיר, ניתן למנות את תשב"ר, באר יהושע, תורת אמת וקרלין. מאות התלמידים הלומדים בכיתות ח' בהם, מתחלקים בין הישיבות המובילות - פוניבז' לצעירים עם 70 תלמידים, 'דעת תבונות' ששומרת כבר שלוש שנים לא לעבור את ה-34 בחורים, 'דברי מרדכי' עם 80, 'עטרת שלמה' עם 60, 'דרכי משה' עם 30 תלמידים, 'תפארת ציון' (נצח) עם 40 תלמידים ו'שערי תורה' עם 60.

בליגה הזו גם ישיבת 'בית מאיר' היא עם 34 עד 40 תלמידים וישיבת 'צעירים' הנחשבת למודרנית יותר במונחים בני ברקים עם מספר דומה. 

גם בישיבות 'משך חכמה', 'דעת שמואל', 'גבעת רוקח' - שרשמה הצלחה יחסית, 'היכל טוביה', 'תפארת מרדכי', 'קהילות יעקב' - הדברים כבר די סגורים. 

כמו כן, גם בישיבות 'הפלג הירושלמי' - 'בית דוד', 'הרב בונדי' ו'חכמת שלמה', הדברים נראים סגורים, אם כי שם השוק שונה והתחרות כמעט לא קיימת.