אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים קובע כי יש איוסר מוחלט לקיים מופעי פורים בתוך בתי כנסת, בית מקדש מעט.

במהלך השבוע נשאל הגרב"צ: " בבית הכנסת יהיה קוסם בפורים מופיע מול היכל הקודש אומר לפני ההופעה שהכל אחיזת עיניים השאלה האם בכלל מותר בתוך בית הכנסת?".

בתשובה כתב הפוסק הבכיר: "אוי לנו על מעשים אלו שמחללים בתי הכנסת. והשכינה צועקת מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי. ילכו למקלט, למרתפים, לאולם בית הספר, למתנ"ס, לאולם, דווקא בבית השם להכעיסו חלילה".

הרב הוסיף בכאב: "על זה חרב בית מקדשינו".