אאא

במהלך השבועות האחרונים התקיימו מספר רב של כנסים מקדימים בהם השתתפו אלפי האברכים הלומדים ברשת• נציגי "קוזמאצ" החברה דרכה תתבצע סליקת התרומות הרבות הנחו את מאות המתנדבים שהיו עם אש בעיניים למען הצלחת המערכה.

אותותיו של הכינוס המיוחד במשכנו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, בו הושמעה זעקת האברכים עמלי התורה הגיעו לכל חלקי החברה החרדית, ואברכי הרשת ומתנדבים רבים מעידים על היענות מפתיעה מצד התורמים המוקירים את הרשת הגדולה.

לצורך מקסום הכוחות למען הצלחת המערכה נערכו ברחבי הארץ שורת כנסים מקדימים בו קיבלו המשתתפים את הידע והיכולת להביא לכמה שיותר תרומות שיצילו את הרשת מקריסה.

בפתחם של כינוסי הרתימה הושמעו דברי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, אליו הצטרפו גדולי ומאורי הדור שמירר בבכי כששמע את מצוקת האברכים, והדגיש את החיוב של כל איש ישראל להיות שותף בהחזקתם.

בסיום כל כינוס, לאחר שהובאו בו דברי המערכה וכן הפרטים הטכניים אשר יסייעו למתנדבים במשימה הקדושה, נטלו המשתתפים הרבים יעד אישי, אותו התחייבו להשיג למען הצלת הרשת הגדולה.

הגר"א וייסבורד שליט"א שחזר לאחרונה ממסע גיוס מכפילים בארה"ב סיפר כי בס"ד היתה הצלחה אדירה וכי כל תרומה שתנתן, תוכפל על ידי נדיבי עם אשר הטו שכם וייקרו את ממונם לטובת המערכה

"האברכים יודעים שהעיכוב במשכורות לא קרה בשל בניית בניין או השקעה לא נצרכת, כאן כל שקל שנכנס מגיע ישירות לאברכים" אמר אחד מהמשתתפים "כשאני מגייס כסף אני דואג ללחם ולחלב של אברך שיוכל לשבת וללמוד באין מפריע" סיכם מתנדב אחר

כאמור, מגבית החירום תתקיים בימים רביעי וחמישי הבא (כט' ל' אדר א') ובהנהלת הרשת ערים להתגייסות ולהרתמות ואומרים שהתאריך הזה ייחשב להיסטורי בהצלחתו בע"ה