אאא

חבורת "משכימי קום" של ישיבת "בית מאיר" לצעירים, אשר משכימים קום מידי יום ביומו, והוגים בתורה לפני תפילת שחרית ואף נבחנים במבחן מיוחד על ההספק הנלמד באותו הזמן, התקבלו אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

רבני הישיבה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי רפאל פרוכטר והמשגיח הגאון רבי אפרים חברוני, סקרו בפני שר התורה את מעלותיהם של בני החבורה ואת ההספק הנרחב שהספיקו במסגרת אותו סדר, והעובדה שקימתם בבוקר רק העצימה את התמדתם במהלך היום.

רבני הישיבה ציינו לשבח כי שקידתם של הבחורים תהיה דוגמא ומופת לכל 30 הבחורים המצוינים שעולים לשיעור א'.

מחזה מרגש נרשם כאשר מרן הגר"ח לא הרגיש בכניסתם של הבחורים וראשי הישיבה לחדר והמשיך ללמוד שורה אחר שורה בגמרא, כאשר הרים את עיניו ברכם ב"ברכה והצלחה" ומיד כאשר בירך את ראשי הישיבה והתלמידים, שקע בלימודו בשורה בה הפסיק.