אאא

כמידי שנה, מתעוררת השאלה, מהו ערכו של 'מחצית השקל', הנמדד לפי מחיר כסף טהור ועל פי שער הדולר. במכתבו מפרט הראשל"צ את חישוב השיעור של 'מחצית השקל' לשנה הנוכחית, בהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום.

"ידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור", כותב הראשון לציון.

הגר"י יוסף מפרט את חישוב אונקיית הכסף מול שווי הדולר ופוסק כי "לפי מה שבדקנו היום מחיר גרם כסף טהור הוא כ-1.8 שקל, ולפי זה תשעה גרם כסף טהור הוא כ-16.5 שקלים".

בנוסף, מדגיש הראשון לציון כי לאור שינויי שווי הדולר והכסף מעת לעת "טוב לתת כ-20 שקלים לנפש שהוא כולל מע"מ".