אאא

בסוף השבוע האחרון כינס ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן את מליאת מועצת עיריית מודיעין עילית לישיבה מן המניין, במהלכה נרשם עימות סוער בין נציגי סיעת בני תורה של הפלג הירושלמי שמואל אלישיב ואברהם דב הכט לראש העיר יעקב גוטרמן מ'דגל התורה'.

ראש העיר אפשר לנציגי האופוזיציה לומר את דברם, כמתחייב, אך כאשר דרשו לקבל חדר בעירייה עבור קבלת קהל ופעילותם העירונית, גוטרמן סירב בתוקף באומרו כי אין מספיק חדרים פנויים. לדבריו, יש  "כסא חם" כלומר מצב שבו החדרים משמשים כמה חברי מועצה בתורנות וזה בשל מצוקת המקום.

אלישיב עקץ ואמר כי: "מדיניות כסא חם צריכה להיות גם על לשכת ראש העיר, שמשמש בתפקידו למעלה מעשרים שנה מבלי לאפשר לאחרים לשמש בתפקיד".

בהמשך חברי המועצה מטעם סיעת 'בני תורה' ביקשו להעלות את זכרו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל, בשלב הזה ראש העיר אפשר להם להשמיע את דברם תוך כבוד לתורה.

חבר המועצה הכט ניצל את הבמה ודיבר על "הזעזוע והמחאה של בני התורה שבעיר שיש כעת משפחה צעירה, אישה עם ילדה קטנה, משפחת בלוי, שנמצאים לבד בבית, בעקבות שהות אב המשפחה בכלא בעוון אי שיתוף הפעולה עם שלטונות הצבא".

עוד ציין כי "יש לזכור את המוסדות הגדולים שהקים הגר"ש זצ"ל לפני עשרות שנים, כדוגמת סמינר דרכי רחל בי-ם, או חיידר חכמת שלמה, ועוד, והביא את דבריו של הגר"ש בשם הגאון, שברוחניות אם לא עולים יורדים, ולכן הזהיר שצריך עוד הרבה בתי כנסיות בעיר, וכמה שיש, עדיין צריך עוד ועוד".

הכט סיים את דבריו ואמר "זכתה מודיעין עילית, שראש העיר ושני סגניו היו מקורבים אצל הגר"ש זיע"א, ואחד הסגנים, גיטלר, הנו אף בוגר מעלות התורה, וב"ה רואים כאן בעיר עשייה טובה ברוחניות, אבל אם לא מתקדמים ומוסיפים ברוחניות, להוסיף, ולחזק את הקיים, וכמו בית הכנסת דרכי שמואל, ברחוב נתיבות המשפט, שבית הכנסת זה עדיין שוהה בחצר בית פרטי, ואין להם עדיין שטח.

"ואם לא פועלים לסייע לרוחניות, אז יורדים, כעת אנו מעודכנים, שאמור להיכנס לעיר, ארגון תמך תעסוקה מטעם הג'ונט, וכן הצלה שחונכים כעת מרכז בית למתנדב, וחרפת המשטרה שעדיין לא הוסרה מהעיר, כעת חייבים לחזק ולהוסיף בבניית הרוחניות. ובתי הכנסיות בעיר של ציבור בני התורה".

תגובת ראש העיר יעקב גוטרמן לא התקבלה עד לשעת פרסום הכתבה.