אאא

החל מיום שישי הקרוב (ה-8 למרץ) יכנסו לתוקפם הוראות חדשות בחוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק, שאושרו בכנסת היוצאת. בנוסף, יהיה אסור לעשן סיגריות אלקטרוניות בכל מקום ציבורי, בדומה לעישון סיגריות טבק.

בהתאם לחוק המתוקן, ההגבלות הקיימות כיום על פרסום ושיווק של מוצרי טבק יחולו על כלל מוצרי העישון ולא רק על מוצרי טבק כפי שהיה עד כה, לרבות על סיגריות אלקטרוניות ותערובות שונות לעישון שאינו בהכרח עם טבק.

שינוי נוסף שיורגש היטב במרחב הציבורי הוא איסור פרסום גורף של מוצרי עישון לרבות פרסום באתרי אינטרנט ובגלישה בסמארטפון, איסור על שלטי פרסומת למוצרי עישון מעל חנויות ובתוך חנויות. חוץ מחנויות מיוחדות, למוצרי עישון ואלכוהול. בנוסף, ייאסר שימוש בשמות של מותגי עישון למוצרים אחרים כגון תיקים או בגדים.

חשוב לציין, כי בחוק יש החרגה ביחס לעיתונות הכתובה, להם, עדיין מותר לפרסם מוצרי עישון בעיתונים, אך רק פרסומת אחת בכל עיתון, על 30% משטח הפרסומת תופיע אזהרת בריאות, ועבור כל פרסומת למוצר עישון יוקצה שטח פרסום זהה עבור מודעה ובה מידע על נזקי העישון.

אם עד היום, ראינו דיילי מכירות של חברות סיגריות, שנתנו חבילת סיגריות תמורת סיגריה בודדת. מעכשיו, החוק מרחיב גם את איסור חלוקת מוצרי עישון במסגרת מסחרית, וקובע שהחלוקה תהיה אסורה גם בתמורה סמלית או בתמורה למוצר אחר, כדי להבטיח יישום של החקיקה החדשה החוק הטיל אחריות אישית על ביצועה על נושאי משרה בתאגידי הטבק, הסיגריות האלקטרוניות ומוצרי העישון האחרים.

בעוד ארבעה חודשים ייכנסו לתוקף הוראות נוספות של החוק, בהן הגבלות על דיוטי פרי, הגבלות על סימון חפיסות מוצרי עישון בפירות או צמחים וכן איסור על צעצועים או ממתקים בצורה של סיגריה, ובעוד כעשרה חודשים ייכנסו לתוקף הוראות מהפכניות שיחייבו עיצוב אחיד למוצרי עישון, הגדלת האזהרות לרוב שטח החפיסה, והסתרת מוצרי עישון וחפיסות סיגריות בנקודות המכירה.