אאא

במהלך קבלת הקהל היומית בשעות הצהריים (שני) בביתו של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בבני ברק, התקשר אחד מתלמידיו תושב העיר אשדוד והביע בפניו את החשש מפני המצב הביטחוני.

"יש חשש באשדוד שבמצב כזה שטילים נופלים אפילו באזור המרכז, הרי שהעיר אשדוד שנחשבת לעורף תספוג טילים רבים", אמר התלמיד לרב גלאי ושאל האם יש לעבור לגור כמה ימים בבני ברק, ברגע שיתחילו חס ושלום הטילים.

התלמיד נימק את רצונו לעבור לבני ברק בכך שכידוע עיר התורה בני ברק מוגנת מהטילים כפי שאמר כמה פעמים מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

הגר"ש גלאי השיב לתלמידו כי "בכל הריכוזים בהם לומדים תורה - אין לחשוש כלל, גם השכונות של הבני תורה בכל אתר ואתר - מוגנות כי תורה מגנא ומצלא".